Artistens förskola

Artistens förskola ligger naturnära och möjliggör utflykter till skogen för att ge barnen positiva naturupplevelser och kunskaper om växter och djurliv. På gården kan barnen se och uppleva naturens kretslopp. Vi odlar, skördar, tillagar och komposterar.

Artistens förskola ingår i enheten Brunna förskolor.

Förskolan har åldersnära teams: Solen med yngre barn 1-3 år och Stjärnan med äldre barn 3-5 år.

Maten tillagas på förskolan av egen kock.

Förskolorna har en tydlig och estetiskt inbjudande lärmiljö som erbjuder barnen något att tänka kring, förundras över och inspireras av. Tillsammans med lyhörda pedagoger formas en trygg, rolig och tillåtande atmosfär där barnen ges utrymme och möjlighet till lek, utveckling och lärande. De olika projekten som pågår i grupperna utgår ifrån barnens nyfikenhet samt läroplanens olika områden som naturvetenskap, matematik, teknik och språk.

Vi använder digitala verktyg som ett komplement till förskolans övriga verksamhet. Med hjälp av dessa kan vi erbjuda digitala upplevelser som är kopplade till våra projektarbeten.

Vi deltar i ett kommungemensamt projekt som handlar om Hållbar framtid och ekologisk känslighet.

Vi arbetar medvetet med miljö- och hållbar utveckling tillsammans med barnen och alla våra förskolor är Grön Flagg-certifierade.

I vår enhet har vi en central ateljé där barnen från våra tre förskolor ges möjligheter att skapa, utforska och experimentera i en tillåtande och inspirerande miljö. Ateljén finns på förskolan Artisten.

I ateljén får barnen möta vår ateljerista som har fördjupade kunskaper om estetik, konst och bildskapande. Ateljeristans roll innefattar bland annat att erbjuda barnen estetiska upplevelser och utmaningar samt utveckla den pedagogiska miljön, material och uttryckssätt på förskolan.

Ateljeristan handleder även pedagogerna kring bild och formspråk och håller interna utbildningar och workshops om olika skapande tekniker och material. Detta inspirerar pedagogerna till att hitta nya uttryckssätt som leder projekten framåt.

Kontakt

Rektor
Gunilla Karlsson
Tel: 08-581 690 14
E-post: gunilla.karlsson@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Mikael Blomqvist
Mobil: 073-662 59 10
E-post: mikael.blomqvist@upplands-bro.se

Samordnare
Helene Ottosson-Mandahl
Tel: 072- 178 87 45
E-post: helene.ottosson-mandahl@upplands-bro.se

Ateljerista / Pedagogisk utvecklingsledare
Ella Heickell
Mobil: 072-178 82 14
E-post: ella.heickell@upplands-bro.se

Avdelningar
Stjärnan tel: 08-581 691 45 , 08-581 691 46, 08-518 322 05
Solen tel: 08-581 691 47 och 08-581 691 48


Upp