Artistens förskola

Artistens förskola ligger naturnära och möjliggör utflykter till skogen för att ge barnen positiva naturupplevelser och kunskaper om växter och djurliv. På gården kan barnen se och uppleva naturens kretslopp. Vi odlar, skördar, tillagar och komposterar.

Förskolan har åldersnära teams; Solen med yngre barn 1-3år och Stjärnan med äldre barn 4-5 år.

Maten tillagas på förskolan av egen kock.

Artistens förskola ingår i enheten Brunna förskolor.

Förskolorna har en tydlig och estetiskt inbjudande lärmiljö som erbjuder barnen något att tänka kring, förundras över och inspireras av. Tillsammans med lyhörda pedagoger formas en trygg, rolig och tillåtande atmosfär där barnen ges utrymme och möjlighet till lek, utveckling och lärande.

Vi använder digitala verktyg som ett komplement till förskolans övriga verksamhet. Med hjälp av dessa kan vi erbjuda digitala upplevelser som är kopplade till våra projektarbeten.

Vi arbetar medvetet med miljö- och hållbar utveckling tillsammans med barnen och alla våra förskolor är Grön Flagg-certifierade.

Vår ateljerista/pedagogiska utvecklingsledare har i uppdrag att genom handledning och inspiration fördjupa projektarbeten och utveckla den pedagogiska lärmiljön.

Kontakt

Rektor
Gunilla Karlsson
Tel: 08-581 690 14
E-post: gunilla.karlsson@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Mikael Blomqvist
Mobil: 073-662 59 10
E-post: mikael.blomqvist@upplands-bro.se

Samordnare
Helene Ottosson-Mandahl
Tel: 072- 178 87 45
E-post: helene.ottosson-mandahl@upplands-bro.se

Ateljerista / Pedagogisk utvecklingsledare
Ella Heickell
Mobil: 072-178 82 14
E-post: ella.heickell@upplands-bro.se

Avdelningar
Stjärnan tel: 08-581 691 45 , 08-581 691 46, 08-518 322 05
Solen tel: 08-581 691 47 och 08-581 691 48


Fråga oss
Upp