Visa Ersättningar

I visa ersättningar hanteras och granskas interkommunal ersättning för skola, förskola och pedagogisk omsorg.

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Information om hur vi behandlar personuppgifter finns även på www.upplands-bro.se/personuppgifter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp