Information för andra utförare

Starta fristående förskoleverksamhet i Upplands-Bro

Ansökan om godkännande för fristående förskola görs via blankett.

Blanketten finner du nedan. 

Starta fristående skolverksamhet i Upplands-Bro

Du som vill ansöka om att starta fristående skolverksamhet i Upplands-Bro kommun lämnar din ansökan till Skolinspektionen.

2019 års ersättning

Då budgeten för 2019 inte är beslutad ännu, gäller barn/elevpengen för 2018 tillsvidare. I månadsskiftet januari/februari 2019 skickas beslutet på den definitiva barn/elevpengen ut till andra utförare.

Ersättningen gäller från och med 1 januari 2019 och regleras i februari månads utbetalning.