Föräldragrupper - Röda tråden

Familjesamverkan i Upplands-Bro Kommun består av ett samarbete mellan Barnmorskemottagningen (BMM), Barnavårdscentral (BVC), Öppna Förskolan och Stöd- och Behandlingsenheten (Solängen). Tillsammans erbjuder vi alla nyblivna föräldrar att delta i föräldragrupper, Röda Tråden.

Hur föräldragrupperna är utformade kan variera något. Det gemensamma målet är att inspirera till ett tryggt och jämlikt föräldraskap och stötta gemenskap och kontakt med andra föräldrar genom att erbjuda:

Ett tryggt nätverk och sociala kontakter

Grupperna består av åtta-tio barn och deras föräldrar. Grupperna startar när barnen är cirka två månader och slutar vid cirka tio månader. Det är en bra möjlighet att lära känna andra föräldrar med barn i samma ålder under lättsamma former.

Inspirerande samtal och utvecklande samvaro med andra föräldrar och professionell personal

Ett grupptillfälle erbjuds gravida tillsammans med partners, på Barnmorskemottagningen. Det fortsätter sedan på Barnavårdcentralen och Öppna förskolan med samtalsledare från olika professioner.

Kunskapsbaserad information kring barns hälsa och utveckling

Genom teman som ”Anknytning och samspel”, ”Trygghet och rutiner”, ”Gränser och integritet” varvat med mer praktiska aktiviteter, till exempel  ”Mat till de minsta”, följer vi barnens utvecklingsnivå och vill bidra till ökad förståelse för barns behov.

Möjlighet att reflektera kring familjens samspel och samhällets resurser

Familjen och relationer förändras. Vad behöver vi för att må bra tillsammans? Det pratar vi om i teman som ”Vårda vuxenrelationen” och ”Familjens livsstil ur ett barnperspektiv”.

Upp