Att söka plats i barnomsorg

E-tjänsten för barnomsorg är till för dig som söker eller har plats i kommunens förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och de fristående förskolor som är anslutna till vår gemensamma kö.

E-tjänsten är stängd sista torsdagen varje månad mellan 08:00 - 10:00 på grund av tekniskt underhåll.

I e-tjänsten kan du som vårdnadshavare med e-legitimation:

  • ansöka om plats till förskola och fritidshem
  • få och svara på platserbjudanden
  • säga upp förskola och fritidshem
  • registrera inkomstuppgifter
  • uppdatera dina kontaktuppgifter

Ansöka om plats utan e-legitimation

Utan e-legitimation kan du endast lämna in ansökan om plats.

Personuppgiftsbehandling

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras på utbildningskontoret. Uppgifterna behövs för administration, statistik, beslut om plats inom förskola/fritidshem samt för debitering av avgifter. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda e-tjänsten utan ta kontakt med barnomsorgsadministratörerna, tel 08-581 690 00.

Särskilt stöd i förskolan

Har du frågor kring ditt barns rätt till särskilt stöd i förskolan kontakta Resursteamets utredare, Christina Skagerström, christina.skagerstrom@upplands-bro.se.

Finska som modersmål

Om ditt barn har finska som modersmål så har du möjlighet att önska placering på en av förskolorna med finsktalande pedagoger. För mer information kontakta kommunens barnomsorgsadministratörer, telefonnummer 08-581 690 00.

Förnyad inkomstuppgift

Det är viktigt att du uppdaterar din inkomstuppgift i e-tjänsten. Detta för att du ska bli debiterad rätt avgift. Från 2015 jämför vi den inkomstuppgift som du lämnar in till oss med Skatteverkets uppgifter.

Byte av förskola

Om du vill byta förskola får du ställa dig i kö till en ny plats. Du ställer dig i kö genom att göra en ny ansökan. Under rubriken "Typ av ansökan" anger du omplacering.

Bra att veta när du loggar in i e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten fullt ut behöver du ha en e-legitimation. E-legitimation ansöker du om hos din bank eller hos Telia.

Upp