Allmän förskola

Allmän förskola

Alla barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola från hösten det år de fyller tre år.

Barn som redan går i förskola

För tre, fyra- och femåringar som redan är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg reduceras barnomsorgsavgiften.

Barn som inte går i förskola

Tre, fyra- och femåringar som inte har omsorg i någon förskoleverksamhet eller annan pedagogisk omsorg erbjuds avgiftsfri allmän förskola.

Omfattning:

  • Tre timmar om dagen, fem dagar i veckan. Tiden är förlagd till förmiddagar och beslutas av förskolechef.
  • Under skollov erbjuds ingen allmän förskola.
  • Lunch ingår ej.

Kontakt

För att ansöka om allmän förskola tar du kontakt med kommunens barnomsorgsadministratörer, telefonnummer 08-581 690 00.


Upp