Terminer och lovdagar

Här kan du se terminstider och lovdagar för Upplands-Bro kommuns kommunala grundskolor. Fristående skolor kan ha andra datum. Övriga planerings- och studiedagar bestämmer skolorna själva. Den informationen får du från din skola.

Höstterminen 2020


Höstteminens första dag

Torsdag 20 augusti

Höstlov

Måndag 26 oktober- fredag 30 okt (v44)

Höstterminens sista dag

Fredag 18 december

Vårterminen 2021


Vårterminens första dag

Torsdag 7 januari

Sportlov

Måndag 1 mars - fredag 5 mars (v9)

Påsklov

Tisdag 6 april - fredag 9 april (v14)

Lovdag

Torsdag 14 maj

Vårterminens sista dag

Onsdag 9 juni


Ytterligare lediga dagar

Utöver ovanstående gemensamma lovdagar planerar respektive rektor in ytterligare tre lovdagar/studiedagar under läsåret 2020/2021.

Höstterminens första dag är gemensam för alla skolor i kommunen.

Övergång förskola-förskoleklass (fritidshem)

Övergång från förskola till förskoleklass (fritidshem) sker 1 augusti.


Upp