Språkvalet åk 5

Eleverna gör sitt språkval på vårterminen i årskurs 5. De språk som går att välja mellan är spanska, tyska, franska eller extra engelska/svenska.

Språk ger extra chanser till gymnasiet

Genom att läsa ett modernt språk får eleven räkna sina 17 bästa betyg från grundskolan när ansökan till gymnasiet görs, till skillnad från de som inte läser moderna språk som då får räkna sina 16 bästa betyg. Om en elev har E i moderna språk ger det alltså 10 poäng extra vid ansökan till gymnasiet.

Samma princip gäller om eleven läst språk på gymnasiet och sedan söker till högre studier – då ges också extra poäng om eleven läst moderna språk.

Språk är även en stark merit när det gäller arbetsmarknaden generellt, i nästan alla yrken behöver du kunna fler språk än svenska för att kommunicera med andra.

Fördjupning i svenska och engelska

Om en elev kämpar med engelska och svenska är det bäst att välja fördjupning i dem ämnena istället för att välja till ännu ett språk. Svenska och engelska är behörighetskrävande kurser till gymnasiet. On elev inte har betyg i svenska eller engelska, men har betyg i till exempel spanska så kommer eleven att vara obehörig. Då är det bättre att satsa extra tid på svenska och engelska för att nå behörighet i första hand.

Kontakt

Kontakta din skolas studie- och yrkesvägledare via Kontaktcenter.

Telefon: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp