Gymnasievalet

I årskurs 9 gör eleverna sina val till gymnasiet. Samtliga elever i årskurs 9 erbjuds minst ett vägledningssamtal med Studie- och yrkesvägledare under höstterminen för att kunna bolla idéer och få information om sina möjligheter.

De elever som vill påbörja planeringen mot gymnasievalet redan i de tidigare årskurserna, kan få enskilda vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare tidigare. 

Höstterminen i årskurs 9 - samla information

Under höstterminen åker samtliga elever i årskurs 9 på gymnasiemässor för att få se vilka möjligheter och alternativ som finns. Information från olika skolor brukar också skickas hem under denna period.

Studie- och yrkesvägledarna på skolorna ger stöd i valprocessen och tipsar om hur man ska tänka inför valet.

Vårterminen i årskurs 9 - ansökningarna

På vårterminen börjar det praktiska mot gymnasievalet – ansökningarna. Det är alltid två ansökningsprocesser. Den första är en preliminär ansökan för att eleverna ska få prova på och för att gymnasieantagningen ska veta hur många elever som kommer att söka. Det preliminära valet ger också gymnasieskolorna ska få en bild av hur många det är som kommer söka till varje skola och program.

Eleverna får ett preliminärt antagningsbesked efter denna period, men det visar inte om eleven har kommit in eller inte då det endast är ett ”låtsasbesked”.

I den andra ansökningsperioden gäller det att vara säker på rangordningen och att alla önskade alternativ är med. Vill man inte ändra något från det preliminära valet kan man behålla samma ansökan. Då behöver man inte göra någonting i den andra ansökningsperioden.

Under vårterminen fortsätter gymnasieskolorna med Öppet Hus, så det kan komma nya alternativ att överväga ända fram till sista ansökningsdag.

Eleverna kan göra om sin ansökan flera gånger inom ansökningsperioderna.

Vklass och Gymnasieantagningen för information

Information inför mässor och andra evenemang läggs upp i Vklass under läsåret. Håll utkik där eller kontakta din skolas studie- och yrkesvägledare för mer information.

Under hela läsåret kommer gymnasieskolorna att ha Öppet Hus, informationskvällar och möjlighet att erbjuda ”Elev-för-en-dag”. Kolla på gymnasieantagningens hemsida eller ta kontakt med din skolas studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kontakt

Kontakta din skolas studie- och yrkesvägledare via Kontaktcenter.

Telefon: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp