Egahult


Morgontur

Eggahult / Vallbyvik

7.10

Strömmingsbacken

7.18

Mariedal

7.20

Dikesvägen-------

Björnhäll/ Näshagen

7.22

Lövsta

7.25

Kyrkby torp

-------

Kyrkbyn Hpl Brevlådorna

7.32

Kyrkbyn Hpl Elcentralen

7.34

Tjusta skolan

7.37

Skogshuggarvägen

7.40

Flisvägen


Nybylund


Sättervikshage

7.45

Ekedal


Tjusta skolan

7.55

Kyrkbyn

8.00

Jädra Byväg


Broskolan

8.15


Eftermiddagstur

Tjusta skolan

13.10

 14.10

Broskolan

15.20

Extratur tis-tors 16.10

Extratur fredag 13.50

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp