Ådö Smidö


Morgontur

Ådö Hpl vid bussvändplanen för SL bussen

7.05

Verkaviken


Smidö Hpl vid bussvändplanen för SL bussen

7.18

Lindormsnäs inne i allén

7.22

Ekeby

7.27

Säbyholm hpl vid skolan

7.30

Hammartorp


Miklagårdsvägen

7.38

Broskolan Hpl vid Broskolan


Härneviskolan


Rättarboda Hpl vid korsningen Enbodavägen/Rättarbodavägen

7.55

Dagsverkarvägen

8.10

Broskolan Hpl vid Broskolan 

Endast avstigning

Härneviskolan

8.20


Eftermiddagstur

Härneviskolan

14.05

15.10

Broskolan/Finnstaskolan (Hpl vid Broskolan)

14.10

15.20

Beroende på om det finns barn till hållplatserna går bussen hem enligt följande: Dagsverkarvägen – Rättarboda – Hammartorp – Ådö – Säbyholm – Ekeby – Lindormsnäs - Smidö


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp