Skolskjuts - tidtabeller och kartor

Observera att tidtabeller och kartor uppdateras i augusti för läsåret 20/21.

Det gäller att eleverna är ute i god tid, så att bussturen kan gå enligt plan. Missar eleven skolbussen är det vårdnadshavarnas ansvar att se till att eleven kommer till skolan.

Brageskolan Sollentuna


Morgontur


Fågelvägen - bredvid Handlar'n

7.00

Emaljstigen - busshållplatsen

7.15

Konstvägen/Textilvägen

7.15

Norrboda - Lidlparkeringen

7.20

Tibble - Lilla Coop

7.25

Kungsvägen/Bergvägen 20

7.35

Brageskolan

8.00 - avstigning

 

 

Eftermiddagstur


Brageskolan

15.10

Kungsvägen/Bergvägen 20

15.30

Tibble - Lilla Coop

15.40

Norrboda - Lidlparkeringen

15.45

Konstvägen - busshållplatsen

15.50

Emaljstigen - busshållplatsen

15.50

Fågelvägen - bredvid Handlar'n

16.05

 

 

Lennartsnäs

Karta skoltur Lennartsnäs

Morgontur

Lennartsnäs Stallet

7.25, extratur tisdagar start 8:30

Lennartsnäs Gård

7.25

Öråker ladan

7.25

Frölunda

angörs ej

Klodalsvägen Frälsegårdsvägen

7.37

Klodalsvägen brevlådorna

7.37

Ekhammarskolan

Endast avstigning

Lillsjöskolan

Endast avstigning

SL hållplats

7.50

Rönnbärsvägen

7.50

Brunnaskolan

Endast avstigning


Eftermiddagstur (måndag-torsdag)

Hagnässkolan (Hållplats Brunnaskolan)

14.00

15.00

16.00

Lillsjöskolan/Ekhammarskolan

14.10

15.10

16.10

Lennartsnäs
Eftermiddagstur (fredag)

Hagnässkolan (Hållplats Brunnaskolan)

13.00

14.00

15.15

Lillsjöskolan/Ekhammarskolan

13.10

14.10

15.30

Lennartsnäs
 

Egahult

Karta skoltur Egahult

Morgontur

Eggahult / Vallbyvik

7.10

Strömmingsbacken

7.18

Mariedal

7.20

Dikesvägen-------

Björnhäll/ Näshagen

7.22

Lövsta

7.25

Kyrkby torp

-------

Kyrkbyn Hpl Brevlådorna

7.32

Kyrkbyn Hpl Elcentralen

7.34

Tjusta skolan

7.37

Skogshuggarvägen

7.40

Flisvägen


Nybylund


Sättervikshage

7.45

Ekedal


Tjusta skolan

7.55

Kyrkbyn

8.00

Jädra Byväg


Broskolan

8.15


Eftermiddagstur

Tjusta skolan

13.10

 14.10

Broskolan

15.20


Nyborg

Karta skoltur Nyborg

Morgontur

Nyborg

7.03

Erikssundsbron

7.14

Sjöhagenvägen Korsningen


Håtuna kyrka

7.18

Råby Norränge (Hund och Katt pensionatet) - Hämtas vid vägen - bussen åker inte in

7.20

Killinge Byväg - Hämtas på höjden vid Lastbilarna


Tjusta skolan

7.30

Signhildsberg

7.35

Aske

7.40

Aske kursgård

7.40

Stenhagsvägen (väg 269)


Väst Tibble Gård

7.50

Tjusta skolan

8.00

Väst Tibble Gård

8.02

Norrboda Gård


Broskolan

8.15

Eftermiddagstur

Tjusta skolan

13.10

 14.10

Broskolan

15.20


Ådö Smidö

Karta skoltur Ådö Smidö

Morgontur

Ådö Hpl vid bussvändplanen för SL bussen

7.05

Verkaviken


Smidö Hpl vid bussvändplanen för SL bussen

7.18

Lindormsnäs inne i allén

7.22

Ekeby

7.27

Säbyholm hpl vid skolan

7.30

Hammartorp


Miklagårdsvägen

7.38

Broskolan Hpl vid Broskolan


Härneviskolan


Rättarboda Hpl vid korsningen Enbodavägen/Rättarbodavägen

7.55

Dagsverkarvägen

8.10

Broskolan Hpl vid Broskolan 

Endast avstigning

Härneviskolan

8.20


Eftermiddagstur

Broskolan (Finnstaskolan)

(13.55) Ej från 2/12

(14.55)Ej från VT-20

DagsverkarvägenHärneviskolan

14.05

15.10

Broskolan Hpl vid Broskolan

14.10

15.20

Eftermiddagstur fredagar

Finnstaskolan

13.15Dagsverkarvägen
Härneviskolan


14.05

15.10

Broskolan Hpl vid Broskolan


14.15

15.20

Beroende på om det finns barn till hållplatserna går bussen hem enligt följande: Dagsverkarvägen – Rättarboda – Hammartorrp – Ådö – Säbyholm – Ekeby – Lindormsnäs - Smidö

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp