Skolskjuts - tidtabeller och kartor

Gällande tidtabeller för läsåret 20/21.

Det gäller att eleverna är ute i god tid, så att bussturen kan gå enligt plan. Missar eleven skolbussen är det vårdnadshavarnas ansvar att se till att eleven kommer till skolan.

Fråga oss
Upp