Skolskjuts

I Upplands-Bro anordnas skolskjuts i form av skolbuss, skolbil eller med terminskort (SL).

Ansökan om skolskjuts måste förnyas inför varje läsår.
E-tjänsten öppnar i april och sista ansökningsdagen är 31 maj.
Om man ansökt under denna tid så får man svar innan midsommar.

E-tjänsten är stängd under sommaren.
Har du missat att ansöka inför nästa läsår, dvs innan 31 maj så är du välkommen att ansöka när e-tjänsten öppnar igen i mitten av augusti.
Tänk på att handläggningstiden är upp till 3 veckor.

Om du är nyinflyttad eller vill ansöka mitt i en termin så gör du det som vanligt i e-tjänsten och då är handläggningstiden cirka 3 veckor.

Logga in i e-tjänsten för att göra din ansökan eller se ditt/dina pågående ärenden.”

Beviljande av skolskjuts är beroende av avståndet mellan elevens bostad och skolan. För att vara berättigade till skolskjuts ska eleven vara folkbokförd i kommunen. Avståndet mellan skolan och hemmet, eller den anvisade hållplatsen, ska vara minst:

  • Förskoleklass : två kilometer
  • Årskurs 1 - 3: tre kilomenter
  • Årskurs 4 - 6: fyra kilometer
  • Årskurs 7 - 9: fem kilometer

Vid val av annan skola än den närmaste eller vid val av friskola har barnet normalt inte rätt till skolskjuts.

Kommunen är inte skyldig att ordna skjuts till eller från förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Det innebär att en elev som åker skolskjuts till skolan och på eftermiddagen vistas på ett fritidshem i anslutning till skolan inte är berättigad till skjuts från fritidshemmet till bostaden. Det innebär även att elever inte har rätt till skolskjuts under lov.

Beviljat terminskort (SL) hämtas ut på skolan vid terminens början. Om ditt barn blivit beviljad skolbil tar du som vårdnadshavare kontakt med skolan som gör beställningen. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med skolbil.

Sista ansökningsdagen för att garantera skolkjuts till höstterminens start är 31 maj.

Fråga oss
Upp