Skolrådet

Skolrådet i Upplands-Bro är ett forum för dialog mellan Utbildningsnämnden, Utbildningskontoret och föräldrarepresentanter.

Utbildningsnämnden och Utbildningskontoret bjuder in till Skolråd en gång per termin. Inga beslut fattas i rådet och vi diskuterar inte enskilda personer eller enskilda ärenden. Dokumentation sker i form av minnesanteckningar.

Deltagare är Utbildningsnämndens ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, utbildningschef, sekreterare och föräldrarepresentanter.

Varje skola i Upplands-Bro kommun ska ha en till två föräldrarepresentanter i rådet. Om du är intresserad av att delta i skolrådet tar du kontakt med skolledningen på ditt barns skola.

Dagordningar och minnesanteckningar

Skolråd 2017


Dagordning

Minnesanteckningar

30 mars 2017

Kallelse

Minnesanteckningar

Skolråd 2016


Dagordning

Minnesanteckningar

17 mars 2016


Minnesanteckningar

8 december 2016


Minnesanteckningar

Skolråd 2015


Dagordning

Minnesanteckningar

21 oktober 2015


Minnesanteckningar