Skolhälsovård

Kommunens skolor erbjuder skolhälsovård till elever i form av skolkuratorer och skolsköterskor.

Behöver du komma i kontakt med skolsköterska eller skolkurator för en specifik skola? Ta kontakt via Kontaktcenter.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)