Skolutvecklingsprojekt med Skolverket

Under läsåret 2014-15 deltog 100 lärare i Upplands-Bro kommun i ett pilotprojekt tillsammans med Skolverket, Arbetsförmedlingen och Mälardalens högskola.

Syftet med projektet var:

  • Att utveckla lektioner med koppling skola-arbetsliv för årskurs 1-9 i alla ämnen.
  • Att öka kunskapen om arbetsmarknaden.
  • Att utveckla samarbete för skola-arbetsliv mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor på skolan.
  • Att skolans personal utvecklar lektioner i alla ämnen från årskurs 1-9, som ska stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete.

Skolverksprojektet avslutades den 12 mars 2015 och den efterföljande utvärderingen visade tydligt att lärarna behöver stöd och hjälp med att skapa kontakter med arbetslivet i kommunen för att få till det samarbete som önskas. Lärarna uttryckte bland annat:

  • De behöver hjälp med näringslivskontakter från kontorets sida.
  • Det finns stort behov av kontaktperson för prao och arbetsplatsbesök.
  • Hjälp önskas med studiebesök, arbetsplatsbesök samt besök av företag på skolan.
  • Samarbete önskas med Arbetsförmedlingen
  • Återkommande uppföljnings- och utvärderingsdag