Skola + arbetsliv = sant

Skola + arbetsliv = sant

Foto: HK Andersson, Scandinav bildbyrå

I Upplands-Bro kommun utvecklar vi nu samarbetet mellan skola och arbetsliv och söker yrkesambassadörer. Syftet är att öka kunskapen omarbetsmarknaden för kommunens elever. Var med och hjälp våra elever att bygga en bra framtid!

Ett välfungerande samarbete mellan skola och arbetsliv leder inte bara till långsiktig vinst i ökad sysselsättning. Genom att lärandet sker i ett sammanhang där arbetslivet blir en naturlig del blir eleverna dessutom motiverade och skapar en lust och drivkraft till ett fortsatt lärande och högre måluppfyllelse. Genom att eleverna presenteras för det lokala arbetslivet får de även en positiv bild av sin hemkommun vilket i sin tur bidrar till en fortsatt utveckling av kommunen och dess verksamhet.

En förutsättning för att lärare i Upplands-Bro ska kunna arbeta med att utveckla samarbetet mellan näringsliv och skola är en naturlig mötesplats där man kan hitta vägar för att skapa nätverk och kontakter. Denna virtuella mötesplats är tänkt att bli den knutpunkt som behövs för samarbetet.

Bli yrkesambassadör


Vi är intresserade av att * (obligatorisk)
Multiple selection