Lika Olika

Lika olika, toleransprojekt i Upplands-Bro kommun

Projektet handlar om att bidra till kommunens vision om “En kommun öppen för alla”. Syftet är att skapa ett positivare och mer inkluderande samhällsklimat för att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle - öppet för alla.

I samarbete med utbildningsföretaget Lika Olika och lokala aktörer (Bro IK, Rotary Upplands-Bro och Företagarna Upplands-Bro) har projektgruppen skapat ett värdegrundsprojekt som sträcker sig över flera områden (fritid, arbete, skola). Därmed inkluderar och välkomnar projektet en stor population av kommunmedborgarna att bidra och medverka i olika sammanhang.

Målet med projektet att på individnivå stärka barn och vuxna till en ökad självkännedom och därmed självkänsla, psykisk hälsa och stabilitet. Trygga och stabila individer bidrar positivt till effekten vi söker - en kommun med trygga medborgare som medvetet väljer bort våld, kriminalitet och social exkludering. Vi vill istället bidra till ökad psykisk hälsa i Upplands-Bro kommun.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp