Råbyskolan

Här på Råbyskolan är vi ca 35 engagerade medarbetare som kommer ge sitt allra bästa för de ca 250 elever vi har här från F-6.

Inför hösten bygger vi nytt för att ge ännu mer. Vi kommer vara två arbetslag med behöriga lärare , förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och resurspedagoger som i flexibla arbetslag kunna ge effektivt stöd. Det kommer vara en speciallärare i varje arbetslag. Med hjälp av ett utökat elevhälsoteam och tillsammans så bygger vi vår skola med mottot ”alla elever skall lyckas”. Vi jobbar i andan av att alltid göra skillnad i det vi gör och vi vill bli bäst på det vi gör.

Skolan ligger i Bro och skall renoveras under höstterminen 2018 till att bli en ny skola F-6. Vi samarbetar med Broskolan i ämnen som idrott, moderna språk och Hem och konsumentkunskap.

Till hösten kommer vi att ha aktiviteter på varje rast med fritidspedagoger, resurspedagoger, socialpedagog och elevassistenter. En rastgrupp bestående av fyra vuxna tillsammans med elever förbereder och genomför aktiviteterna. Lärare förbereder undervisning. Ny inrättad tjänst med socialpedagog som kommer arbeta tillsammans med skolans kurator.

Skolan kommer att öka noggrannheten i alla övergångar och även under lunchrasten. Fritidspersonalen kommer ha daglig förberedelsetid inför fritidsverksamheten.

Skolan förfinar och förbättrar ständigt. Vi är på en resa där vi vill vara skolan som vårdnadshavare kan välja till och vi vill göra skillnad.

Från och med 2018-05-02 är skolan mobilfri.


Kontakt

Rektor 
Christer Jones
070-590 70 34
christer.jones@upplands-bro.se

Expeditionen
Bitte Högberg
08-581 694 42
bitte.hogberg@upplands-bro.se

Fritids
Örnen: 08-581 694 87
Höken: 08-581 690 62

Öppna verksamheten
08-581 694 62

Sjukanmälan
I Vklass eller på telefon 010-888 70 50.