Lillsjöskolan

Lillsjöskolan ligger nära naturen med fina möjligheter till friluftsliv.
Vi är en skola med ungefär 300 elever från förskoleklass till årskurs 3. Här jobbar runt 50 anställda.

Vi har en gymnastiksal och slöjdsalar. Lokalerna är ljusa och fräscha. Klassrummen används förmiddagstid för undervisning och eftermiddagstid till fritidshemmets verksamhet. Eleverna är indelade i tre olika arbetslag, A, B och C. Utifrån de arbetslagen har vi sedan sex stycken fritidshemsavdelningar som är utifrån vårt faddersystem, FA och 2A bildar ett och 1A och 3A det andra och på likadant sätt på B och C.

Lillsjöskolan ska vara en tydlig, trygg och trivsam skola med lärande i fokus dit alla välkomnas. Vi arbetar sedan flera år tillbaka i arbetslag där vi samverkar och tar ett gemensamt ansvar för eleverna under dagen.

Vår skola har ett antal utvecklingsområden; Bedömning för lärande, tillgänglighet, trygghet och språkutvecklande arbetssätt.

Vi är en TL-skola, det innebär att vi har TrivselLedare från årskurs 3 som med hjälp av några vuxna håller i lekar på gemensamma raster några dagar i veckan. Läs gärna mer på www.trivselledare.se

Vill du veta mer om vår skola så är du välkommen att höra av dig till vår expedition.

Kontakt

Rektor
Lisa Bergman
08-581 693 59
lisa.bergman@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Jenny Bonér
08-518 321 42
jenny.boner@upplands-bro.se

Expedition
08-581 693 58
073-426 83 29

Sjukanmälan
Via Vklass app eller 010-888 70 50 senast 07.45.

Upp