Lillsjöskolan

Lillsjöskolan ligger nära naturen med fina möjligheter till friluftsliv.
Vi är en skola med ungefär 300 elever från förskoleklass till årskurs 3. Här jobbar runt 50 anställda.

Vi har en gymnastiksal och slöjdsalar. Lokalerna är ljusa och fräscha. Klassrummen används förmiddagstid för undervisning och eftermiddagstid till fritidshemmets verksamhet. Eleverna är indelade i tre olika arbetslag, A, B och C. Utifrån de arbetslagen har vi sedan sex stycken fritidshemsavdelningar Lilla a som består av elever från FA och 1A. Stora A som består av 2A och 3A och på likadant sätt i B och C.

Lillsjöskolan ska vara en tydlig, trygg och trivsam skola med lärande i fokus dit alla välkomnas. Vi arbetar sedan flera år tillbaka i arbetslag där vi samverkar och tar ett gemensamt ansvar för eleverna under dagen.

Vår skola har ett antal utvecklingsområden; Läsutveckling, Trygghet & inflytande, Specialundervisning & Tillgänglighet, Röd tråd & Måluppfyllelse, IKT, Fritidshemsutveckling och Förskoleklassutveckling.

Vi är en TL-skola, det innebär att vi har TrivselLedare från årskurs 3 som med hjälp av några vuxna håller i lekar på gemensamma raster några dagar i veckan. Läs gärna mer på www.trivselledare.se

Vill du veta mer om vår skola så är du välkommen att höra av dig till vår expedition.

Kontakt

Rektor
Lisa Bergman
08-581 693 59
lisa.bergman@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Jenny Bonér
08-518 321 42
jenny.boner@upplands-bro.se

Sjukanmälan
Via Vklass app eller 010-888 70 50 senast 07.45.