Hagnässkolan

Hagnässkolan är en 4-9-skola som ligger i ett naturskönt område i Brunna i Upplands-Bro kommun. På skolan finns cirka 450 elever och ett 50-tal personal.

Vår vision är att Hagnässkolan är en plats för elevernas ivriga lärande. De går inte hit för att de måste, utan för att de trivs och för att verksamheten är meningsfull och lärandet spännande. Vi strävar efter att ge våra elever bästa möjliga ämneskunskaper genom att hitta utmanande och inspirerande arbetsformer.

Vår övertygelse är att trygghet och goda relationer mellan pedagog och elev är viktiga förutsättningar för elevers lärande. Vi har ett väl fungerande trygghetsarbete och pedagogerna har en nära kontakt med såväl elever som vårdnadshavare. Vår gemensamma lektionsstruktur skapar tydlighet och bidrar till arbetsro.

Vår fritidsgård Hagan erbjuder på eftermiddagarna en öppen verksamhet för elever i åk 4-6 samt fritidsgårdsverksamhet för åk 6-9 kvällstid. Eleverna möter Hagans personal i verksamheten även under skoldagen, något vi tycker är viktigt för tryggheten.

I augusti 2017 stod våra nya, uppfräschade lokaler färdiga efter en omfattande modernisering. I samband med detta fick vi även en helt ny matsal med eget tillagningskök.

Kontakt

Rektor
Malin Lundberg Jansson
08-581 693 75
malin.lundberg@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Sandra Winkler
08-581 693 76
sandra.winkler@upplands-bro.se

Expedition
Ellinor Heneskär
08-581 693 74

Hagan
Helene Norén
08-581 690 81 eller 073-6625994

Sjukanmälan
I Vklass-appen eller på 010-888 70 50 senast kl 08:00

Upp