Finnstaskolan

Finnstaskolan är en F-6 skola i Bro med ungefär 340 elever från förskoleklass till årskurs 6. Här jobbar runt 50 personer.

Vi är en skola som satsar på skolutveckling i form av till exempel formativ bedömning. Detta innebär att vi jobbar med lärandemål, framgångskriterier och olika tekniker för att eleverna ska bli så delaktiga som möjligt i sin egen lärprocess.

Eleverna hos oss får låna en Ipad som ett pedagogiskt verktyg. Vi har idrott, slöjd och musik med utbildade lärare redan från förskoleklassen. Vi satsar på att ha behöriga lärare i alla ämnen.

När vi får besök utifrån brukar vi höra kommentarer om den varma och härliga atmosfären, här hjälps vi åt. Trygga kamratrelationer, en god och lugn arbetsmiljö samt trivsel och stolthet är de tre grundpelare som våra ordningsregler utgår ifrån.

Skolan har många specialkompetenser; logoped, kurator, speciallärare/specialpedagog, KBT-terapeut samt kompetens inom autismspektra. För barn med grav språkstörning i Upplands-Bro finns sedan höstterminen 2015 ett språkspår för elever från förskoleklass till år 3.

Vår fritidsverksamhet utgår ifrån ett stationssystem med en struktur som bygger på elevernas delaktighet. Vill du komma på ett besök? Kontakta skolledningen.

Fritids

För oss är det viktigt att barnen trivs och vistas i miljöer som väcker kreativitet och nyfikenhet. Vårt uppdrag är att ge barnen en meningsfull fritid med trivsel, utveckling och lärande.

Vi jobbar därför med ett stationssystem och temaarbete.


Kontakt

Rektor
Monika Wahlstedt
Epost: monika.wahlstedt@upplands-bro.se

Sjukanmälan
Via Vklass app eller tel: 010-888 70 50

Expedition
Tel: 08-518 322 47
Telefontid 8.00-15.00

Skolhälsovård
Jenny Eklund
Tel: 08-581 693 85

Fritids
Gulsippan tel: 08-581 694 76
Blåsippan tel: 08-581 694 72
Vitsippan tel: 08-581 690 56
Backsippan tel: 08-581 694 75
Öppna verksamheten tel: 08-581 694 22
Fritidssamordnare Sabina Karén
E-post: sabina.karen@upplands-bro.se

Finnstasalen
Är du intresserad av att hyra Finnstasalen?
Mejla din förfrågan till: finnstaskolan@upplands-bro.se

Upp