Bergaskolan

Bergaskolan är en F-6 skola med 320 elever centralt belägen i Kungsängen.

Bergaskolan är en F-6 skola med 320 elever centralt belägen i Kungsängen.

Skolan är miljöcertifierad och har profilen natur och hälsa som genomsyrar verksamheten. Genom att eleverna får ökade möjligheter till daglig fysisk aktivitet och kunskap om en hälsosam livsstil vill vi ge dem bättre förutsättningar för sitt lärande. Vi vill utmana tankarna för etiska ställningstaganden och ge eleverna en sund värdegrund som bygger på respekt för sig själv, för andra, för natur och egendom.

Eleverna är indelade i två arbetslag F-åk 3 och åk 4–6 som även inkluderar tre fritidshem för F-åk 3 och Öppen verksamhet för åk 4–6.

Vi har legitimerade lärare som utifrån sin behörighet arbetar som ämneslärare i flera klasser för att kvalitetssäkra elevernas utbildning och som mentorer för en klass.

Bergaskolan tar emot ett stort antal studenter från lärarutbildningen samt praktikanter från barn-och fritidsprogrammet.

Skolan har ett elevhälsoteam bestående av kurator, speciallärare, psykolog, skolsköterska, socialpedagog, rektor och biträdande rektor. Vi har också en trygghetsgrupp som arbetar med elevernas psykosociala arbetsmiljö.

Är du intresserad av att besöka vår verksamhet kontakta Expeditionen.

Kontakt

Rektor
Carina Winroth
08-581 693 67
carina.winroth@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Rose-Marie Mild
08-581 693 44
rose-marie.mild@upplands-bro.se

Koordinator
Monica Larsson
08-581 693 71
monica.larsson2@upplands-bro.se

Fritidsavdelningar
Opalen Orange: 08-581 696 82
Opalen Lila: 08-581 696 86
Diamantan: 08-581 696 85

Sjukanmälan
I Vklass eller 010-888 70 50 före kl. 08:00.

Skolsköterska Susan Eyvazi 08-518 321 98
susan.eyvazi@upplands-bro.se
Kurator Anna Hilmersson Carlsson 08-581693 93
anna.HilmerssonCarlsson@upplands-bro.se

Vaktmästare Per Nordin 08-591 69369
per.nordin@upplands-bro.se

Upp