Vanliga frågor och svar om skolvalet

Jag kommer att flytta till Upplands-Bro kommun och vill placera mitt barn i förskoleklass. När kan jag göra ansökan?

För att göra ett skolval i vår e-tjänst om du ännu inte är folkbokförd i kommunen behöver du lämna in en kopia på aktuellt bostadskontrakt. Du kan lämna detta till Kontaktcenter. När du lämnat detta registreras ni i systemet, vilket gör att ni kan ansöka via vår e-tjänst. Ni måste var folkbokförda i kommunen vid skolstart.

Har jag större chans att få förstahandsvalet ju tidigare jag söker?

Nej, det är inte först till kvarn som gäller. Ansökningsperioden pågår mellan den 10 januari till den 10 februari 2019 och under denna period kan man göra och ändra sina val utan påverka.

När kan man se hur det går med antagning till en viss skola?

Det går inte att se under skolvalsperioden. När e-tjänsten stängt arbetar utbildningskontoret med placeringarna och i april skickas skolplaceringsbeslut till vårdnadshavarna.

När får jag beslut om vilken skola mitt barn kommit in på?

I april 2019 skickas detta till vårdnadshavarna.

Jag har klickat i ”modersmål” under extrauppgifter; har jag då ansökt om modersmålsundervisning?

Nej, man ansöker om modersmålsundervisning på en separat blankett. Blankett för detta finns på kommunens hemsida.

Jag har klickat i ”fritids” i min ansökan, har jag då ansökt om fritidshemsplats?

Ja, men elevens tider och inkomstanmälan måste ändå göras till skolan innan den börjar. Detta för att skolan ska veta vilka tider eleven ska gå på fritids och för att utbildningskontoret ska veta vilken avgift som ska tas ut.

Jag har missat att kryssa i ”fritids” när jag gjorde skolvalet.

Ingen fara. Är skolvalet öppet så kan man logga in igen och ändra uppgifterna. Har skolvalet stängt görs en separat fritidshemsansökan via e-tjänst.

Får jag mitt förstahandsval?

Nej, skolval är endast önskemål. Det går att lämna tre önskemål i e-tjänsten. Skolplaceringar görs utifrån vårdnadshavarnas önskemål och närhetsprincipen. Läs mer om det på upplands-bro.se/skolval

Jag vill att mitt barn hamnar i samma klass som sin bästis.

Det är skolan som gör klassindelningar när skolplaceringarna är beslutade. Förskolor och skolor samtalar kring överlämningar och exempelvis särskilda behov.

Jag vill välja en fristående skola. Hur gör jag då?

Du behöver göra skolval både i kommunens e-tjänst samt direkt till den fristående skolan.

Jag kommer inte ihåg om jag ansökt om fritids eller vilka skolor jag valt.

Ring Kontaktcenter som tar kontaktinformation så får du ett mejl med informationen.

Telefon: 08-5816 9000, öppet mån-tors kl. 8:00-16:30 och fre kl. 8:00-15:00.

Jag har inte gjort något skolval till förskoleklass. Vad gör jag?

Ring Kontaktcenter så får du hjälp med din ansökan. I de fall där den skola du önskar inte kan ta emot barnet, kommer barnet bli placerad vid en annan skola. De som ansökt i tid, det vill säga mellan den 10 januari till den 10 februari 2019, kommer att placeras i första hand.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)