Vanliga frågor och svar om skolvalet

Jag kommer att flytta till Upplands-Bro kommun och vill placera mitt barn i förskoleklass. När kan jag göra ansökan?

För att göra ett skolval i vår e-tjänst om du ännu inte är folkbokförd i kommunen behöver du kontakta utbildningskontoret via kontaktcenter. När vi registrerat er kan ni göra skolvalet via e-tjänsten. Ni måste var folkbokförda i kommunen vid skolstart.

Har jag större chans att få förstahandsvalet ju tidigare jag söker?

Nej, det är inte först till kvarn som gäller. Ansökningsperioden pågår mellan den 29 januari till den 12 februari 2020 och under denna period kan man göra om och ändra sina val utan påverkan.

När kan man se hur det går med antagning till en viss skola?

Det går inte att se under skolvalsperioden. När e-tjänsten stängt arbetar utbildningskontoret med placeringarna och i april skickas skolplaceringsbeslut digitalt till vårdnadshavarna.

När får jag beslut om vilken skola mitt barn kommit in på?

I april 2020 skickas detta till vårdnadshavarna.

Jag har klickat i ”fritids” i min ansökan, har jag då ansökt om fritidshemsplats?

Ja, men elevens tider och inkomstanmälan måste ändå göras till skolan innan den börjar. Detta för att skolan ska veta vilka tider eleven ska gå på fritids och för att utbildningskontoret ska veta vilken avgift som ska tas ut.

Jag har missat att kryssa i ”fritids” när jag gjorde skolvalet.

Ingen fara. Är skolvalet öppet så kan man logga in igen och ändra uppgifterna. Har skolvalet stängt görs en separat fritidshemsansökan via e-tjänst.

Får jag mitt förstahandsval?

Skolval är endast önskemål. Det går att lämna flera önskemål i e-tjänsten. Skolplaceringar görs utifrån vårdnadshavarnas önskemål och den sk. relativa närhetsprincipen. Läs mer om det på upplands-bro.se/skolval.

Jag vill att mitt barn hamnar i samma klass som sin bästis.

Det är skolan som gör klassindelningar när skolplaceringarna är beslutade. Förskolor och skolor samtalar kring överlämningar och exempelvis särskilda behov.

Jag vill välja en fristående skola. Hur gör jag då?

Du behöver göra skolval både i kommunens e-tjänst samt direkt till den fristående skolan.

Jag kommer inte ihåg om jag ansökt om fritids eller vilka skolor jag valt.

Ring Kontaktcenter som tar kontaktinformation så får du ett mejl med informationen.

Telefon: 08-581 690 00, öppet mån-tors kl. 8:00-16:30 och fre kl. 8:00-15:00.

Jag har inte gjort något skolval till förskoleklass. Vad gör jag?

Ring Kontaktcenter så får du hjälp med din ansökan. I de fall där den skola du önskar inte kan ta emot barnet, kommer barnet bli placerad vid en annan skola. De som ansökt inom skolvalsperioden, det vill säga mellan den 29 januari till den 12 februari 2020, kommer att placeras i första hand.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp