Skolval till förskoleklass

I Upplands-Bro genomförs skolval till förskoleklass mellan 1 till 15 februari 2022 inför läsår 22/23.

Beslut om skolplacering skickas ut via Mitt skolval från och med 21 mars.
All kommunikation kring ansökan sker via sms och e-post. Logga gärna in i e-tjänsten förskola och skola för att uppdatera kontaktuppgifterna.

Två glada barn i motljus

Från höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år inträder skolplikten. Från och med 1 januari 2018 är förskoleklassen en obligatorisk skolform inom skolväsendet.

Vilka skolor erbjuder förskoleklass?

Här ser du vilka skolor i Upplands-Bro kommun som erbjuder förskoleklass och inom vilket område respektive skola ligger.

Kommunala skolor

Skola

Årskurser

Ort

Brunnaskolan

Åk F-3

Brunna

Lillsjöskolan

Åk F-3

Kungsängen

Bergaskolan

Åk F-6

Kungsängen

Finnstaskolan

Åk F-6

Bro

Härneviskolan

Åk F-6

Bro

Råbyskolan

Åk F-6

Bro

Tjustaskolan

Åk F-6

Bro
Fristående skolor

Skola

Årskurser

Ort

Urfjälls montessoriskola

Åk F-3

Kungsängen

Källskolan

Åk F-9

Kungsängen

Jensen Bro Mälarstrand

Åk F-3

Bro

Tellusskolan Tibble

Åk F-6

Kungsängen

Observera att om du söker till en fristående skola behöver du även ta direktkontakt med skolan för att genomföra din ansökan.

Kriterier för placering i skola

Om en kommunal skola har fler sökanden än det finns platser gäller vissa kriterier för hur eleverna placeras.

Kommunen försöker tillgodose vårdnadshavarens önskemål men i vissa fall kan en skola ha fler sökanden än den kan ta emot. Gäller det en kommunal skola är fastställda kriterier vägledande för hur eleverna placeras.

Relativa närhetsprincipen

Placeringen görs utifrån den relativa närheten. Det innebär att elevens avstånd till den sökta skolan och andra närliggande kommunala skolor ses i relation till andra elevers motsvarande avstånd.

Illustrationen visar en förklaringsmodell hur relativ närhet fungerar. På bilden finns två skolor, en önskad skola och en alternativ skola och två elevers avstånd till skolorna.

Illustrationen visar en förklaringsmodell hur relativ närhet fungerar.

Att överklaga skolplacering

Beslut om skolplacering kan inte överklagas i sak. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet. Anser du att handläggningen inte gått rätt till kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Rätten prövar då lagligheten av beslutet.

I ditt överklagande, som ska vara skriftligt, ska du ange vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet ska ändras och till vad. Det ska innehålla namn, personnummer, adress och telefonnummer samt det beslut om placering som du fått. Underteckna din skrivelse och bifoga beskedet om skolplacering. Överklagandet skickas via kommunen till

Utbildningsnämnden,
Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen

Överklagandet ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Fritidshem

Ansökan om fritidshemsplats görs i samband med skolvalet. Om barnet ska gå i en fristående skola tar vårdnadshavaren kontakt med aktuell skola för fritidshemsplacering.

Övergång från förskola till fritidshem

Övergång från förskola till fritidshem sker den 1 augusti. Förskoleavgift debiteras fram till och med den 31 juli och därefter debiteras fritidsavgift oavsett vilken dag i augusti som ditt barn faktiskt börjar på fritidshemmet. Placeringen på förskola/familjedaghem avslutas automatiskt den 31 juli.

Du som inte behöver plats på fritidshem och vill att ditt barn ska sluta på förskola tidigare än 31 juli ska själv säga upp platsen via e-tjänst barnomsorg (uppsägningstiden är en månad).

Skolskjuts

Elever kan få skolskjuts på grund av avstånd till skolan, funktionsnedsättning, trafikfarlig väg eller andra särskilda skäl. Normalt beviljas skolskjuts endast om eleven valt den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen.

Upp