Skolplacering vid flytt till kommunen

När du flyttar till Upplands-Bro kommun och ditt barn behöver plats i någon av kommunens grundskolor, ansöker du om detta via blanketten "Anmälan om in- eller utflyttning".

Du hittar blanketten ”Anmälan om in- eller utflyttning” i Blanketter och E-tjänster på kommunens webbplats. Blanketten skickas till expeditionen (rektor) på den skola där du önskar att ditt barn skall få plats.

Observera att det inte alltid är så att ditt barn kan beredas plats på just den skola som du önskat i första hand.

Flyttar du hit i samband med att ditt barn ska börja förskoleklass ansöker du om skolplacering via skolval till förskoleklass.

Mer information om våra skolor hittar du på respektive skolas sida.