Brunnaskolan

 • Brunnaskolan är en skola med 305 elever i årskurs F-3.
 •  
Skolans rektor heter Ulla Halling och biträdande rektor heter Cecilia Kuusiniemi.
 • Rektor har det övergripande ansvaret på skolan och biträdande ansvarar för fritidshemmet.
 • Skolan är organiserad i årskursarbetslag.
 • Skolan har en elevhälsogrupp/team som består av kurator, skolsköterska, skolpsykolog, speciallärare, rektor och biträdande rektor.
 • Kommunen har också ett resursteam som stöttar i frågor kring, t.ex. utredningar.

Om förskoleklass:

 • Förskoleklass är en egen, obligatorisk, skolform.
 • Förskoleklassåret är avgiftsfritt och omfattar minst 525 timmar under ett läsår och följer skolans läsårstider, lov m.m.
 • Förskoleklassåret skall stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
 • I förskoleklassen identifierar man tidigt vilka elever som kan behöva stöd i sin vidare utveckling.
  Tiden för förskoleverksamhet är 8.10 -13.10. Före och efter den tiden så kan barnet vara inskrivet i fritidshemsverksamheten.

Om fritidshemsverksamheten:

 • Fritidshemmet på skolan är organiserad med ca 270 barn och 23 personal fördelat på 4 avdelningar.
 • Ansökan till fritidshemsverksamhet görs direkt vid skolvalet.
 • Fritidshemmet erbjuder omsorg i anslutning till skoldagen samt på skolloven.
 • Fritidshem erbjuds även till föräldralediga men i begränsad omfattning. Barnomsorgsreglerna finns på kommunens hemsida.

Tidsplan för samverkan och övergång från förskola till förskoleklass:

 • Information om skolorna finns tillgänglig via kommunens och skolornas hemsidor.
 • Önskemål om skola görs i Skolvalet via e-tjänsten Mittskolval mellan 2:a till 16:e februari.
 • I mars får vårdnadshavare besked om vid vilken skola man placerats.
 • I april/maj arbetar skolan med klass/gruppindelningar.
 • För de barn som kan behöva stöd vill vi att vårdnadshavarna kontaktar skolan för tillsammans planera för övergång. Ni behöver då också meddela förskolan så att skolan kan ta del av deras kunskaper om barnet.
 • I maj inbjuds till föräldramöte. Föräldramötet kan, på grund av pandemin, bli digitalt.
 • I maj planeras för att barnen skall kunna besöka skolorna.
 • 1 augusti startar fritidsverksamheten för de barn som behöver omsorg.
 • Tisdag 24 augusti är det skolstart. Behöver ditt barn någon form av inskolningsperiod så kontakta skolan för information och planering.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp