23MAJ2019

Upplands-Bro första kommunen i världen att rekrytera fördomsfritt med social AI-robot

Upplands-Bro kommun väljer, som första kommun i världen, att rekrytera fördomsfritt med hjälp av en helt automatiserad och fysisk AI-robot. Förra veckan lanserade det fördomsfria rekryterings- och bemanningsföretaget TNG världsnyheten Tengai Unbiased – en social AI-intervjurobot. Endast en vecka efter lanseringen väljer nu Upplands-Bro kommun att använda roboten som en del av sin process för att rekrytera en digitaliseringssamordnare.

Upplands-Bro är den första kommunen i världen att rekrytera fördomsfritt med social AI-robot

Redan idag driver Upplands-Bro kommun ett omfattande digitaliseringsarbete och satsar på ny teknik och artificiell intelligens. Mycket handlar om förstudier för att se hur tekniken bäst kan komma till medborgarnas nytta, bland annat genom en AI-lösning som underlättar navigering på deras webbplats.

Nu väljer kommunen nordväst om Stockholm att ta nästa steg i sitt digitaliseringsarbete. Detta genom beslutet att använda sig av rekryterings- och bemanningsföretaget TNG:s nylanserade tjänst Tengai Select vid rekryteringen av en digitaliseringssamordnare. Här kommer TNG ta fram ett kvalitativt första urval enligt sin fördomsfria rekryteringsprocess, i kombination med blindintervjuer av AI-roboten Tengai, som mäter soft skills och personliga egenskaper.

Urvalet blir också rättvist, då alla sökande som intervjuas får samma kompetensbaserade frågor och bemötande.

– Med hjälp av digitaliseringens möjligheter och den allra senaste tekniken inom AI kommer Upplands-Bro kommun nu att prova fördomsfri rekrytering med hjälp av en robot. Det är fantastiskt spännande att få vara del av detta försök och jag hoppas det kommer att leda till vi blir ännu bättre i vårt redan mycket framgångsrika rekryteringsarbete, säger Karl Öhlander, tf. kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Ett modigt val av Upplands-Bro kommun att satsa på en social AI-intervjurobot, menar Elin Öberg Mårtenzon, Chief Innovation Officer på TNG:

– Även om jag själv arbetat med Tengai intensivt i många månader nu och vet vilken bra produkt det är som verkligen kan förändra arbetsmarknaden i grunden, så krävs det ändå en rejäl skopa mod för att ta steget och som först i världen välja att använda sig av en social AI-robot vid en rekrytering. Särskilt roligt är det att det är en kommun som blir vår första kund och tar digitalisering vidare till nästa nivå, och jag ser med spänning fram emot att följa processen!

Fördomsfri och anonym rekrytering med objektiva urval

Så hur kommer den fördomsfria rekryteringen gå till med Tengai Select?

Inledningsvis gör sökande en anonym ansökan via TNG:s hemsida och svarar på screeningfrågor. Därefter får de anonymt genomföra personlighets- och begåvningstester specifikt anpassade för tjänsten.

Efter en kvalitetsgranskning genomförd av TNG:s rekryteringsspecialister bokas de kandidater med rätt matchningspoäng från tester, screeningfrågor och CV-kvalifikationer in på en blindintervju med Tengai. Samtliga intervjuer transkriberas. Efter robotintervjuerna gör TNG:s rekryterare en sammanvägd bedömning av allt underlag och presenterar ett kvalitativt och objektivt urval av kandidater till Upplands-Bro kommun, som avslutningsvis genomför personliga intervjuer med slutkandidaterna för att säkerställa faktorer som drivkraft och motivation.

Vill du veta mer?Relaterade nyheter

Upp