Uppdaterad 06 maj 2024
Skriv ut

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 6 maj 2024

Sätts upp: 2024-05-06
Tas ned: 2024-05-27

Protokollet innehåller uppgifter skyddade av sekretess och finns förvarat på kommunledningskontoret.

Är du nöjd med informationen på sidan?