Uppdaterad 14 september 2022
Skriv ut

Kommunfullmäktige sammanträder

Datum: onsdagen den 21 september 2022
Tid: 18.30
Plats: Stora scenen, Kulturhuset
Sammanträdet kan också med fördel följas via webb-tv på kommunens hemsida med hänsyn till den rådande pandemin.

Sätts upp: 22-09-14
Tas ned: 22-10-05

Är du nöjd med informationen på sidan?