Aktivitetsparken i Bro

På Råbyplan i Bro finns en aktivitetspark för spontanidrott och kulturaktiviteter. Här kan man bland annat att kunna ägna sig åt parkour, klättring, skateboard, fotboll och basket. Det finns utegym, DJ-hörna och ett dansgolv med scen. Föreningar kan bedriva organiserade spontanaktiviteter i parken – utan krav på medlemskap eller avgift.

Klättersvamp

I aktivitetsparken kan man bland annat ägna sig åt klättring, parkour, fotboll, skateboard och basket.

Invigning 7 september 2019

Under våren och sommaren 2019 har en ny aktivitetspark byggts med invigning under Fest i byn lördagen den 7 september samma år. Aktivitetsparken ligger på Råbyplan, cirka 100 meter från Brohuset och Bro centrum, med närhet till flera skolor och förskolor, bostadsområden, naturliga gångstråk och grönområden. Parken är öppen för allmänheten och inträdet är gratis.

Bakgrund

Kultur- och fritidskontoret har tillsammans med föreningsliv, kommuninvånare och anlitade arkitekter bestämt vad parken ska innehålla. Utformningen grundar sig på medborgardialoger, omvärldsbevakning och samarbete med lokala föreningar.

Aktivitetsparken ska vara en trygg och vacker plats med ledorden SNYGG–TRYGG–JÄMSTÄLLD. Tanken är att den i första hand ska attrahera kommunens barn och ungdomar men alla ska känna sig välkomna – oavsett kön, ålder, ursprung, fritidsintresse och funktionsförmåga.

Parken har byggts av Kultur- och fritidskontorets upphandlade entreprenör MJ Contractor AB. Medfinansiär är Bro IK, som bidragit till bygget med ett anläggningsstöd från Riksidrottsförbundet.

Skiss över aktivitetsparken.

Utformningen av parken grundar sig på önskemål från kommunens invånare och föreningsliv.