Aktivitetsparken i Bro

Råbyplan ska bli en aktivitetspark för spontanidrott och kulturaktiviteter. Skissförslaget på parken grundar sig på önskemål från kommunen invånare och föreningsliv.

Skissförslag på den kommande aktivitetsparken

Kultur- och fritid har tillsammans med föreningsliv, invånare och anlitade arkitekter tagit fram ett skissförslag på aktivitetsparken som ska ligga på Råbyplan i Bro. Här kan du se skissen. Skissen grundar sig på medborgardialoger, omvärldsbevakning och samarbete med invånare och föreningsliv.

Skissen är antagen i Kultur- och fritidsnämnden.

Vad vi har gjort

Lördag 9 april 2016 genomfördes en medborgardialog i Brohuset. Mer än 100 personer deltog och lämnade synpunkter.

Föreningslivet bjöds in till ett möte torsdagen den 21 april då de fick lämna synpunkter på parkens utformning.

Synpunkterna har sammanställts och under Fest i byn den 10 september 2016 presenterades förslagen på parkens innehåll.

Därefter anlitades en arkitektbyrå som tog fram ett skissförslag på parken. Skissförslaget antogs av våra politiker i Kultur- och fritidsnämnden i juni 2017.

Just nu arbetar Kultur- och fritidskontoret med förberedelser inför upphandling av parken. Upphandlingen av parken planeras vara klar under sommaren 2018.

Målet med parken

Målet med parken är att den i första hand ska attrahera kommunens barn och ungdomar – oavsett ålder, kön, fritidsintresse etc. Parken ska bli en trygg och välkomnande plats för alla.

Har du frågor om parken, skriv till Elin Johansson Lööw eller Lars Björketun på Kultur- och fritidskontoret.

Plats: Råbyplan i Bro.

Budget: 8 miljoner kronor. Externa medel ska sökas för återstående finansiering.