22JUN2017

Upprustning av parkeringsplats

Onsdagen 21 juni påbörjades arbetet med att upprusta parkering och återvinningsstationens yta vid korsningen Lejondalsvägen och Begoniaslingan. Den tidigare grusade ytan kommer asfalteras, målas och förses med räcken. Arbetet beräknas pågå till 18 augusti.


Senaste nyheterna