RSS Upplands-Bro

Text

 • 2018-01-05
  Prövning av betyg
  Vill du höja ditt betyg eller behöver du göra en prövning för att få betyg?

  Läs mer
 • 2018-01-04

  Snart upphör parkeringen vid Ringvägen
  Snart upphör den allmänna parkeringen vid Ringvägen på grund av byggstart för nya bostäder i närområdet runt Ringvägen. Bosatta i området mellan Ringvägen och Centrumvägen kommer fortsatt att kunna parkera vid särskilda parkeringsytor vid Ringvägen.
  Läs mer
 • 2017-12-28
  Anne Santesson, Torun Wolters och Anneli Goldberg som alla jobbar på Ungdomsmottagningen.
  Ungdomsmottagningen HBTQ-diplomerad
  Under hösten har de tre medarbetarna på Ungdomsmottagningen deltagit i en utbildning som lett till att mottagningen nu är HBTQ-diplomerad. Stockholms läns landsting arrangerade utbildningen som riktade sig till ungdomsmottagningar och andra verksamheter som möter människor.
  Läs mer
 • 2017-12-21

  Här är årets stipendiater inom miljö och kultur
  Varje år delar Upplands-Bro kommun ut miljö- och kulturstipendier. Bland årets stipendiater hittar vi bland annat en talangfull pianist, en person med stor kännedom om kommunens forntidshistoria och en förskolekock som lagar mat med en stor portion kärlek för hållbarhet och gastronomi.
  Läs mer
 • 2017-12-20

  Ensamkommande över 18 år får bo kvar i väntan på besked

  Socialnämnden i Upplands-Bro kommun har beslutat att ge ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år möjlighet att bo kvar i kommunen medan de väntar på ett första beslut på sin asylansökan från Migrationsverket. Beslutet gäller ungdomar som är anvisade till kommunen. För ungdomarna innebär det att de inte behöver flytta från kommunen och kan gå kvar i skolan.
  Läs mer
 • 2017-12-20
  Öppettider under julen 2017
  Den 23 december-7 januari hålls inga lektioner. Se mer information från din lärare i VKlass.
  Läs mer
 • 2017-12-19

  Förberedande trafikåtgärder inför nedgrävningen av E.ON:s fjärrvärmeledning
  Idag påbörjas det förberedande arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder inför nedgrävningen av E.ON:s fjärrvärmeledning längs Enköpingsvägen. Trafiksäkerhetsåtgärderna innebär att säkra övergångsställen, ta bort refuger, måla nya mittlinjer och anlägga ett nytt övergångsställe. Arbetet sker på omledningsvägen längs med Skyttens väg och Bygdegårdsvägen. Det förberedande arbetet innebär inget gräv- eller schaktarbete.
  Läs mer
 • 2017-12-15
  Antagningsbesked och statusförklaring på din ansökan
  I webbansökan kan du se status på din ansökan för kurser och utbildning som börjar i januari. Din status finner du i webbansökan under 'min studieplan'.
  Läs mer
 • 2017-12-14

  Utdelning av årets Kultur- och miljöstipendium
  Varje år delar Upplands-Bro kommun ut ett Kultur- och miljöstipendium till ett antal stipendiater. Stipendiet delas ut till personer eller sammanslutningar inom kommunen som har gjort särskilt stora insatser inom kultur- och miljöområdet. 2017 års stipendium kommer att delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 20 december, klockan 18.30 på Stora scenen (plan 1) i Kulturhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen.
  Läs mer
 • 2017-12-14

  Kom ihåg att skotta fram ditt sopkärl
  Vintern har äntligen kommit! Visst är det vackert när snön ligger som ett omfamnande bomullstäcke? Men snö och halka kan försvåra sophämtningen på vintern. Kom ihåg att skotta fram ditt sopkärl inför tömningsdag.
  Läs mer
 • 2017-12-12

  Upplands-Bro är Sveriges 21:a bästa skolkommun!

  Nya siffror visar att Upplands-Bro klättrat som skolkommun. Från plats 69 år 2016 till plats 21 i år.

  Varje år mäter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) elevers resultat i årskurs 6 och 9. För eleverna i Upplands-Bro kommun ökar resultaten från 2016. 85.1 procent av eleverna som gick ut 9:an på kommunala skolor i våras (exklusive nyanlända) har uppnått de satta kunskapsmålen. Det är en ökning med fyra procentenheter från 2016.

  Läs mer
 • 2017-12-11

  Ökad nöjdhet med hemtjänsten

  90 procent av dem som har hemtjänst i Upplands-Bro kommun är nöjda. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan 2015. Det visar en brukarenkät som genomförts nationellt.

  Läs mer
 • 2017-12-08

  Tryggare närmiljö i fokus i det nya medborgarlöftet
  Nu har kommunen och Polisen undertecknat det nya medborgarlöftet som ska skapa en tryggare närmiljö i kommunen. Löftet innehåller konkreta åtgärdspunkter och har tagits fram av Polisen och kommunen i dialog med kommunens invånare. Även brottsstatistik och rapporter har använts i underlaget.
  Läs mer
 • 2017-12-08
  Anna Hollstrand, avdelningschef för Utföraravdelningen, Lisa Jansson, enhetschef, Tom Ågstrand, byggledare och Christer Svensson, platschef, utanför gruppboendet på Parkvägen.
  Snart dags för inflyttning på Parkvägen
  Under det senaste året har gruppbostaden på Parkvägen i Bro tagit form. I mitten av våren 2018 väntas de första hyresgästerna få nycklarna till de ljusa lägenheterna. Närmare 150 personer från 25 olika yrkesgrupper har varit engagerade i att bygga det nya boendet.
  Läs mer
 • 2017-12-07

  Unga i Bro arrangerar kväll med dans, musik och föreläsningar
  Den 9 december arrangeras Upplands-Bro Show i Ekhammarsaulan i Kungsängen. Evenemanget är av, och för unga i Upplands-Bro och bjuder på dans, musik och föreläsningar. Kvällen arrangeras av en grupp på 20 ungdomar från Bro.
  Läs mer
 • 2017-12-06
  Kurser i Kungsängen har förlängd sista ansökningsdag till 20 december
  Alla grund- och gymnasiekurser samt yrkesutbildningar som hålls hos Vuxenutbildningen i Kungsängen har fått förlängd ansökningstid. Sista ansökningsdag är istället den 20 december.OBS! Ansökan till SFI har sista ansökningsdag 10 december.
  Läs mer
 • 2017-12-04

  Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd
  Ekonomiskt bistånd är ett stöd som en person kan få från kommunen om den ekonomiska situationen är sådan att man inte har möjlighet att försörja sig eller sin familj. Då kan man ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar.
  Läs mer
 • 2017-12-01

  Kommunens nyanlända sysselsatta och aktiva i föreningslivet
  Förra året anvisades 73 nyanlända till Upplands-Bro genom den nya Bosättningslagen. Av dem var 48 vuxna och idag bor 34 av dem kvar i kommunen. Merparten är sysselsatta med arbete eller studier. Många är också aktiva i föreningslivet.
  Läs mer
 • 2017-12-01

  Utemiljön på förskolan Ekhammar invigd
  Närmare 150 personer deltog vid invigningen av förskolegården på den nybyggda förskolan Ekhammar. Barnen sjöng, hjälpte till med bandklippning och lekte in gården.

  Läs mer
 • 2017-11-30

  Studera yrkesutbildning med SFI
  Ansök via vår webbansökan senast den 10 december till våra yrkesutbildningar inom omvårdnad samt lager och logistik som kombineras med yrkessvenska på SFI-nivå.
  Läs mer
 • 2017-11-28

  Börja jobba som trygghetsvärd
  I Upplands-Bro kommun jobbar ett antal trygghetsvärdar med att öka vuxennärvaron på tider och platser där unga vistas. Just nu behöver vi förstärka gruppen med ytterligare några tjänster och söker därför dig som vill och kan jobba på kvällstid under helger.
  Läs mer
 • 2017-11-23

  Pressmeddelande: Upplands-Bro satsar på livskvalitet och utveckling i 2018 års budget
  Den 22 november behandlades slutgiltigt budgeten för 2018 i Upplands-bro kommun. Enligt den styrande koalitionens (S, MP, C, KD) budget tillskjuts nämnderna totalt 96,3 miljoner kronor i ytterligare budgetmedel. Det motsvarar en ökning på 7,2 procent. Till det kommer sökbara statsbidrag på 62 miljoner kronor. Den enskilt största satsningen gäller skolan som får ett tillskott på 48,7 miljoner kronor jämfört med 2017. Därtill kommer sökbara statsbidrag på 34,5 miljoner kronor.
  Läs mer
 • 2017-11-23

  Så prioriterar kommunen vid snöröjning
  Under perioden 15 oktober - 30 april står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriterar kommunen vissa vägar, gator och platser.
  Läs mer
 • 2017-11-17

  Soma och Anna – finalister på Framtidsgalan
  Soma Arenander och Anna Björklund - så heter medarbetarna i Upplands-Bro kommun som är nominerade till priserna Årets karriär och Årets nytänkare på Framtidsgalan. Soma har gjort raketkarriär och har inom loppet av 1,5 år gått från lärare till tillförordnad rektor på Finnstaskolan. Anna är nyanställd hållbarhetsstrateg i kommunen och nominerad för sin insats på sin förra arbetsplats Stockholm stad, där hon jobbade med stadsutveckling i nära samverkan med lokala ungdomar.
  Läs mer
 • 2017-11-17
  Alla deltagande artister dansar.
  Amanda och Mikael vann Funkisfestivalen

  Fantastiska framträdanden, glitter, glamour, glädje och dans. Dessa ord sammanfattar delfinalen av Funkisfestivalen som gick av stapeln på torsdagskvällen. Vann gjorde Amanda Nilsson och Mikael Bjerkestrand som framförde Summer Nights från filmen Grease.
  Läs mer
 • 2017-11-15

  Polisens brottsstatistik för Upplands-Bro 2017
  Hur ser brottsstatistiken ut i Upplands-Bro? Vilka brott ökar och vilka brott minskar i kommunen? Nu finns brottsstatistik för årets mätperiod, tillgänglig att läsa på kommunens webbplats. Statistiken som kommunen använder är insamlad och sammanställd av Polisen.
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Hon blir ny vd för kommunens fastighetsbolag
  Ann Hermansson Alm, så heter Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheters nya vd, som tillträder i april. Ann kommer senast från en tjänst som vd för Karlskogahem och hon ser fram emot att få jobba i en expansiv kommun.
  Läs mer
 • 2017-11-14
  Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson underhåller. Foto: Anna Malm Kelfve
  Premiär för Förebyggande enhetens dag

  Vi blir allt äldre och år 2030 kan den kvinnliga medellivslängden bli över 90 år visar en ny studie. En äldre befolkning ställer ökade krav på samhället. Hälsofrämjande aktiviteter kan bidra till ett hälsosamt åldrande.
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Pressmeddelande: Koalitionen satsar på ett hållbart samhälle för unga och äldre i 2018 års budget
  Den styrande koalitionen (S, MP, C, KD) i Upplands-Bro kommun har presenterat sin budget för 2018. Enligt förslaget tillskjuts nämnderna totalt 96,3 miljoner kronor i ytterligare budgetmedel för 2018. Det motsvarar en ökning på 7,2 procent. Till det kommer sökbara statsbidrag på 62 miljoner kronor. Den enskilt största satsningen gäller skolan som får ett tillskott på 48,7 miljoner kronor jämfört med 2017. Därtill kommer sökbara statsbidrag på 34,5 miljoner kronor.
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Informationsmöte om E.ON:s fjärrvärmeledning i Kungsängen
  Den 23 november bjuder E.ON in till informationsmöte om dragningen av fjärrvärmeledningen genom Kungsängen, längs Enköpingsvägen.
  Läs mer

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)