Volontärverksamhet

Volontärverksamheten i Upplands-Bro kommun har funnits sedan 2008. Under åren har många haft glädjen att vara volontär och många har haft möjligheten att få stöd och hjälp av en volontär. Idag pågår volontärverksamhet på flera av våra äldreboenden, servicehus, träffpunkter, biblioteken och besöksverksamhet i hemmiljö. Vi samarbetar med andra kommunala verksamheter, frivilligorganisationer och ideella föreningar för att stärka det frivilligarbete som görs i kommunen.

Internationella volontärdagen

För första gången firar Upplands-Bro kommun den internationella volontärsdagen som infaller den 5 december. Kvällen bjuder på presentationer om volontärverksamheten, lekar, dans och uppträdanden.

Program:
17.00-17:30 Presentation av volontärer och olika verksamheter
17:30-18:00 Lekar och dans
18:00-18:30 Mingel och fika
18:30-18:45 Uppträdande av ungdomar från Järfälla Kulturskola
18:45-19:00 Dagen avslutas 

Alla är välkomna och ingen anmälan behövs.

Datum: Tisdagen den 5 decemeber
Plats: Matsalen, Torget 4 i Kungsängen

För mer information: Kontaktcenter telefon 08-581 690 00, fråga efter volontärsamordnare.

 

Volontärträffar, hösten 2017

Alla volontärer och intresserade av vår volontärverksamhet är välkomna.

Vi bjuder på fika!

Datum: 19/12
Tid: 17.00 - 18.30
Plats: ”Snickeriet”, Torget 4, Kungsängen

För att få mer information kan du ringa till Kontaktcenter på telefon 08-581 690 00 som kan hjälpa dig att få kontakt med kommunens volontärsamordnare.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter