Missbruksbehandling

På Härnevimottagningen arbetar fyra personer med samtalsbehandling. De arbetar enligt de nationella riktlinjerna med manualbaserade program såsom Återfallsprevention, 12-stegsbaserad behandling, anhörigarbete samt Haschavvänjningsprogram (HAP). De bedriver även enskild strukturerad behandling enligt KBT (Kognitiv Beteende Terapi) samt motivationsarbete både enskilt och i grupp.

Återfallsprevention - är en metod enligt KBT för att förebygga återfall. Den kanske enskilt och i grupp.

12-steg - är en metod som följer de traditionella principerna i tolvstegsbehandling. Behandlingen består av 12 veckors intensiv primärbehandling i grupp samt en eftervård på nio månader där man ses en gång i veckan.

HAP (Haschavvänjningsprogrammet) - är ett avgiftningsprogram på sex veckor där cannabisrökare får hjälp att sluta. Det är träffar flera gånger i veckan.

Enskild behandling - är en strukturerad behandling som anpassas utifrån klientens individuella behov. En tydlig målsättning görs upp i början av kontakten som under behandlingens gång utvärderas. Verktyg och metoder enligt KBT används för att uppnå önskat resultat.

Anhörigarbete - Mottagningen ger också stöd till anhöriga. Stödet utformas efter individuella behov.

Motivationsarbete - Vi har en motivationsgrupp där vi erbjuder stöd i motivation till att göra en förändring gällande alkohol- och/eller narkotika. Gruppen träffas två gånger i veckan.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter