Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

God man och förvaltare

Här hittar du information om hur man gör för att ansöka om god man eller förvaltare och vad det innebär. Det är tingsrätten som bestämmer om en person ska få god man/förvaltare eller inte.

Om du har frågor kan du kontakta överförmyndaren via överförmyndarkansliet. Överförmyndarkansliet ligger i Jakobsbergs centrum. 

E-post: overformyndarkansliet@jarfalla.se

Den som inte kan få hjälp på annat sätt, till exempel genom att lämna fullmakt till någon att sköta ekonomin, kan ha rätt att få en god man eller förvaltare. En god man är en juridisk företrädare som ska hjälpa sin huvudman att sköta ekonomin och få det stöd och de insatser som man har rätt till för att klara sig i samhället och i sn vardag.

  • Den som har en god man kan själv bestämma över sina tillgångar och personliga angelägenheter.
  • Den som har en förvaltare kan däremot inte själv bestämma över sina tillgångar eller personliga angelägenheter, som att ingå olika typer av avtal eller stå till svars inför domstol.

Ansöka om god man eller förvaltare
För att ansöka om en god man eller förvaltare om du själv tycker att du behöver det. Du kan också ta hjälp av någon i din närhet för att göra en ansökan. Personen som hjälper dig att ansöka kan vara din maka, make, sambo, partner eller en annan närstående som barn, förälder eller syskon.


Så här ansöker du
För att ansöka om en god man eller förvaltare behöver du fylla i blanketten: Ansökan om god man eller förvaltareWord

Blanketten skickar du till Attunda tingsrätt tillsammans med:

  • ett personbevis från Skatteverket
  • ett intyg från en läkare som visar ditt behov av god man eller förvaltare
  • en social utredning som skrivs av biståndsbedömare, kurator eller motsvarande som styrker ditt behov utifrån din situation.

Anmäla att någon har behov av god man eller förvaltare
Socialnämnden, kommunen och personal inom hälso- och sjukvården är skyldiga att anmäla till överförmyndaren om de ser att en person har behov av en god man eller förvaltare.

Anmälan om god man eller förvaltareWord

Vem bestämmer?
Tingsrätten beslutar om en vuxen person ska få god man eller förvaltare. De är också tingsrätten som beslutar om ett godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra. Överförmyndaren beslutar vid anordnande av godmanskap i förmyndarskapsärenden samt om byten av god man eller förvaltare.

Arvode
Den som har en god man eller förvaltare ska i de flesta fall betala arvodet till god man/förvaltare. Hur mycket du ska betala beror på dina inkomster och andra ekonomiska tillgångar. 

Byte och upphörande
Om situationen förändras kan det bli aktuellt med byte eller upphörande. Överförmyndaren beslutar om byte och tingsrätten om ett ärende kan upphöra. Ansökan görs på blanketten nedan:

Ansökan om upphörande eller byte av god manlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om upphörande eller byte av förvaltarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Rollkoll - ett material från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.
Läs gärna "Rollkoll" som Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare tagit ram om gode mäns och förvaltares uppdrag. Broschyren kan beställas eller laddas ner här:

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares material Rollkolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-08-24