Lokal värdighetsgaranti

För att du ska veta vad du kan förvänta dig av socialtjänsten, har vi införtenlokal värdighetsgaranti för verksamheter som ger stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS i Uppland-Bro. Den vänder sig till dig som beviljas hjälp och stöd av kommunen.

Värdighetsgarantin lyfter fram etiska normer och förhållningssätt som ska prägla allt arbete inom verksamheter som ger stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS i kommun. Garantin utgår från vår värdegrund och våra nämndmål.


För vem gäller värdighetsgarantin?

Värdighetsgarantin gäller för brukare och användare av socialtjänsten. Förutsättningen är att du har fått ett beslut eller insatser från myndighetsenheten på socialkontoret.

Om vi inte håller det vi lovar

Om du upplever att vi inte uppfyller vår värdighetsgaranti vill vi gärna ha dina synpunkter eller idéer för att kunna rätta till fel och förbättra servicen i kommunen. Dina synpunkter följs upp av berörd verksamhet och används för att förbättra den.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter