Stigen

Stigen är ett serviceboende, LSS (lagen om stöd och service) med inledningsvis fyra lägenheter, men kommer efter hand att utökas upp till åtta lägenheter. Stigens servicebostad kommer att ha en baslägenhet på Finnstastigen 78 och sedan kommer lägenheterna finnas i Finnstaområdet. Det kommer att finnas personal dygnet runt.

Stigens servicebostad vänder sig till personer som kan klara eget boende men har behov av personalstöd i olika omfattning. Vi har fokus på individens möjlighet att påverka sitt liv och arbetar enligt våra lokala värdighetsgarantier.

Lokala värdighetsgarantier, LSS

Aktiviteter
Stigens servicebostad erbjuder stöd och uppmuntran till de boende för att göra egna aktiviteter utifrån sina intressen. Aktiviteterna kan till exempel vara bio, fotboll eller hockeymatch, restaurangbesök, kulturarrangemang, fiske. Vi erbjuder både enskilda samt gemensamma aktiviteter.

Samarbete
Stigens servicebostad samarbetar/samverkar med Myndighets/beställaravdelning, Arbetsmarknadsenheten samt Stöd- och behandling.

Adress
Finnstastigen 78, Bro

Kontakta oss
Du kan kontakta oss via kommunens kundcenter 08-581 690 00.

Kontakt

Söker du akut hjälp

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter