Nytt LSS-gruppboende i Bro

Ett nytt LSS-boende för personer med funktionsnedsättning är planerat att byggas i förlängningen av Parkvägen i Bro. Gruppboendet kommer att drivas av kommunen och det kommer att vara bemannat dygnet runt, vilket det är på alla LSS-gruppboenden.

I Upplands-Bro kommun finns ett ökat behov av LSS-boenden för personer med funktionsnedsättningar. I dagsläget finns det sju stycken gruppboenden i kommunen och behovet är ytterligare 10-15 platser.

Avsaknaden av platser har även resulterat i ett krav från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att åtgärda bristen.

I det nu planerade gruppboendet ska sex lägenheter/rum byggas. Det kommer även finnas gemensamma utrymmen.

Detaljplanen för det aktuella området vann laga kraft redan 6 mars 1981, då det planerades för barnstugor på fastigheten. Dessa blev aldrig byggda så nu planeras i stället ett gruppboende på samma plats med ungefär samma storlek på byggnaden.

Projektering för bygglovshandling pågår, vilket innebär att ritningar och andra underlag som behövs för en komplett bygglovsansökan håller på att tas fram av anlitade konsulter. Efter beslut i Socialnämnden kommer bygglovsansökning att lämnas in till Bygg- och miljönämnden.

När blir det byggstart?

Vecka 17 har det markerats var vägen ska byggas. Arbete med väg, el, vatten och avlopp påbörjas efter sommaren. Byggstart av boendet planeras till våren 2017. Invigning och inflyttning planeras till våren 2018.

Vad innebär funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, men andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

För mer information:
Ring Kontaktcenter 08-581 690 00

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter