God man och förvaltare

God man eller förvaltare behövs när dusjälv inte kanta hand om dina ekonomiska angelägenheter eller inte kan företräda dig själv i olika sammanhang.

God man till ensamkommande barn

När ett ensamkommande barn kommer till Upplands-Bro ska en god man utses som ska företräda barnet i samhället. Gode mannen fungerar som både vårdnadshavare och förmyndare. Det är viktigt att meddela överförmyndaren om barnet flyttar eller får en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vad gör en god man?

En god man ska enligt föräldrabalken vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig" och alltid se till barnets bästa. Gode mannen ska företrädabarnet i samhället och medverka vid möten med skola, migrationsverket och socialtjänsten, i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Men den dagliga omvårdnaden ingår inte i uppdraget, det är inte gode mannens uppgift att skjutsa barnet till möten och aktiviteter.

Vid behov av tolkning ska en auktoriserad tolk anlitas. Kontakta överförmyndaren för mer information. Vid byte av god man fortsätter nuvarande god man sitt uppdrag till dess att överförmyndaren tillsatt enny god man. Uppdraget upphör när barnet blir 18 år, om barnet får en särskilt förordnad vårdnadshavare, om en förälder återfår vårdnaden, eller om barnet lämnar Sverige.

Vill du bli god man för ett ensamkommande barn?

Vill du bli god man för ett ensamkommande barn ska du vända dig till det gemensamma överförmyndarkansliet på Järfälla kommun.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter