Lokal Värdighetsgaranti

För att du ska veta vad du kan förvänta dig av socialtjänsten, har vi infört en lokal värdighetsgaranti för myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg i Uppland-Bro. Den vänder sig till dig som beviljas hjälp och stöd av kommunen.

Värdighetsgarantin lyfter fram etiska normer och förhållningssätt som ska prägla allt arbete inom myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg i kommunen. Garantin utgår från vår värdegrund och våra nämndmål.

Lokala värdighetsgarantier - Myndighetsutövning, Individ och familjeomsorg

För vem gäller värdighetsgarantin?

Värdighetsgarantin gäller för brukare och användare av socialtjänsten. Förutsättningen är att du fått beslut eller insatser från myndighetsenheter på socialkontoret.

Om vi inte håller det vi lovar

Om du upplever att vi inte uppfyller vår värdighetsgaranti vill vi gärna ha dina synpunkter, klagomål eller idéer för att kunna rätta till fel och förbättra servicen i kommunen. Dina synpunkter följs upp av berörd verksamhet och används för att förbättra verksamheten.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter