Krisstöd

Akut hjälp

SOS Alarm

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Genom ett samtal till 112 når du samhällets alla hjälpresurser såsom ambulans, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning. Öppet dygnet runt.

Telefon: 112

Sjukvårdsrådgivning

http://www.1177.se/ hittar du medicinskt granskad information om sjukdomar och hälsa. Här hittar du också adresser och telefonnummer till alla vårdmottagningar i Stockholms län. Det finns även frågetjänster där du kan ställa anonyma frågor till experter inom hälso- och sjukvården.

Telefon: 08-320 100

Giftinformation

Svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt – året runt. När du ringer får du direkt tala med en specialutbildad apotekare.

Telefon: 112 vid förgiftning, 08-331231 i mindre brådskande fall.

Jourhavande medmänniska

Här kan du tala med personer som genomgått en grundutbildning. De som svarar har ingen specialkompetens som kuratorer eller psykologer, utan är som namnet antyder, just vanliga medmänniskor.

Telefonjouren är öppen varje natt mellan 21-06

Telefon: 08-702 16 80

Nationella hjälplinjen Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation.

Telefon: 020-220 060

Socialjouren Nordväst

Om du har akuta sociala problem som inte kan vänta till kontorstid, kan du vända dig till socialjouren. På socialjouren får du akut stöd när du är i en utsatt situation. Det kan handla om våld, missbruk och övergrepp eller om du misstänker att någon annan far illa.

Telefon:08-44 44 503 eller 08-44 44 504.

Du kan också ringa Norrortspolisen på telefon 08-401 50 00.

Måndag-torsdag: 16.00-02.00

Fredag: 14.00-02.00

Lördag: 16.00-02.00

Söndag: 16.00-02.00

Under dessa tider finns två socialsekreterare i tjänst som kan ge råd och stöd. Övrig tid - som inte är kontorstid - hänvisar en telefonsvarare vart du vänder dig. Du kan också ringa polisen i norrort: Telefon: 08-401 50 05 alt 114 14 (+46 771 14 14 00)

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter