Aktuella aktiviteter


Samtalsgrupp för vuxensyskon

Syskonrelationen är en av de längsta vi har och att ha en bror eller syster med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är speciellt.

För många vuxna syskon har barndomen präglats av att föräldrarnas tid och engagemang ägnats åt praktiska och medicinska frågor som inte kan väljas bort. Även i vuxen ålder känner många syskon ett stort ansvar för sin bror eller systers välmående. Och vad händer sedan, när föräldrarna inte längre orkar? Kärleken kan hamna i konflikt med känslor som inte alltid är så lätt att prata om.

Många kan känna känslan av ensamhet i sin situation och att det skulle vara skönt att dela sina erfarenheter med andra. I samtalsgruppen finns det andra syskon att dela sina erfarenheter med. Det finns även en samtalsledare och det är ni i gruppen som avgör vilka ämnen ni vill prata om.

Vi träffas 6 gånger under hösten 2018.

Är du intresserad? Maila anhörigkonsulent maryam.korminouri@upplands-bro.se alt. 08-581 696 56

 

 

Föreläsning om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet

Föreläsare: Pär Rahmström, ordförande för Demensförbundet

Datum: torsdag 1 november 2018
Tid: 17:00-19:00
Plats: Stora Scenen, Kulturhuset, Kungsängen

Ingen föranmälan och gratis inträde.

Kontakt: Anhörigkonsulent, 08-581 696 56  

 

Samtalsgrupp för dig som är närstående till en person med demenssjukdom

2018 års datum kommer inom kort.

  • Plats: Solrosens dagverksamhet, Kvistaberg i Bro, Kvistabergsvägen 4
  • Anmälan sker till Solrosens dagverksamhet via 08–5816900.

 

Studiecirkel ” När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden”

Under våren 2018 planeras start av studiecirkeln ”När jag inte längre är med” där målgruppen är föräldrar som har vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning (fysisk och psykisk).

Många föräldrar kan känna oro för sina vuxna barns framtid och syftet med cirkeln är att träffa andra i liknande situation och dela med sig av erfarenheter och även träffa olika professioner som kan besvara deras frågor.

Studiecirkeln kommer att ledas av en studiecirkelledare från Folkuniversitet med erfarenhet av att leda grupper samt kommunens anhörigkonsulent.

Studiecirkeln består av 9 tillfällen, 2 timmar och 15 min per tillfälle. Cirkeln kommer att genomföras ca en gång varannan vecka och för att så många som möjligt ska kunna delta ber vi dig att fylla i blanketten som du hittar under Mer information.

Den ifyllda blanketten lämnas till Kontaktcenter i Kungsängen eller Bro, eller mailas/postas till anhörigkonsulenten, senast 6 november 2017.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)