Uppsökande verksamhet

Alla över 80 år erbjöds under år 2015 ett hembesök

Många äldre har rätt att få hjälp och stöd i sin livssituation. För att kommunen ska kunna lära sig mer om de äldres levnadsvillkor erbjöds de som var födda 1935 eller tidigare ett hembesök under år 2015. Hembesöket var frivilligt.

Syftet var att:

  • Samtala om hälsa och vardagsliv med utgångspunkt från ett frågeformulär
  • Lära av hur de äldre hanterar sitt vardagsliv
  • Erbjuda information om vad  som kan behövas.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se

Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter