LOKI AB

Loki AB är ett privat, mångkulturellt företag som utför hemtjänst i Upplands-Bro kommun. Hos oss får du personligt utformad omsorg anpassade till ditt hemspråk och kultur. Det förtroende du gett oss vill vi på bästa möjliga sätt uppfylla. Du ska kunna känna dig trygg och nöjd med våra tjänster.

Bemanning och kompetens

Både ledning och personal hos Loki AB är välutbildade och med lång erfarenhet av äldreomsorg. Alla nyanställda hos oss genomgår utbildning i Demenscentrums ”Demens ABC”. Vi satsar även på att utbilda flera medarbetare till värdegrundledare. Vi vill genom ledningens och medarbetarnas kompetens och engagemang skapa trygghet och det goda livet för våra kunder.

Företagets värdegrund

Vår vision är att utifrån kundens behov och önskemål ska det vara tryggt att åldras med värdighet hos Loki AB. Alla hos oss har ett gemensamt ansvar att vi når vår vision. Utgångspunkten för oss är att bemöta dig som vi själva vill bli bemötta. För oss innebär detta att se dig som en unik person med rätt till välbefinnande och ett värdigt liv.

Detta erbjuder Loki AB

Utifrån ditt biståndsbeslut för hemtjänst erbjuder vi service och personcentrerad omvårdnad, trygghetslarm och följeslagning. Utöver ditt biståndsbeslut finns möjlighet att pröva våra tilläggstjänster till ett fast timpris. Vårt utbud är allt från städning till ledsagning. Du beställer och vi utför enligt dina önskemål.

Vårt kvalitetsarbete

Hög kvalitet och säkerhet är för oss en hjärtefråga. Till vår hjälp har vi bra rutiner och mål. Vi vet att nöjd kund innebär att arbeta med ständiga förbättringar. Egenkontroll, uppföljningar och kundundersökningar visar hur väl vi uppfyller våra kvalitetsmål. Vi blir nöjda först när våra kunder är det.

Synpunkter och klagomål

Vi på Loki AB ser på klagomål och synpunkter som en möjlighet att bli ännu bättre. Information om vår rutin för klagomål och synpunkter lämnas vid första besöket hos kund. Du är alltid välkommen att kontakta oss via post, telefon, mail, eller boka möte om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet. Eller lämna dina synpunkter eller klagomål direkt till din kontaktman eller verksamhetschef. Svar får du inom 14 dagar.

Kontakt

Kontakta oss gärna på telefonnummer:
08-580 355 20 (huvudkontoret)
070-254 92 88, 073-691 57 66
E-post: info@loki.se
www.loki.se
Faktablad: LOKI AB

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter