För dig som har demens

Upplands-Bro kommun strävar efter att erbjuda stöd till personer med demens hela vägen. Sedan 2010 har kommunen utvecklat ett program för att nå personer med demens så tidigt som möjligt

Stödgrupp för dig som nyligen har fått en demensdiagnos

Med hjälp av modern diagnostik kan man idag upptäcka en demenssjukdom i ett tidigt stadium.

De senaste åren har behovet av en tidig utredning ökat genom att allmänheten har skaffat sig en ökad kunskap om demenssjukdomar. Kunskapen gör att man idag söker hjälp i ett tidigare skede för att få möjlighet att pröva bromsmedicinering och för att få stöd.

Beskedet att man lider av demenssjukdom är en stor psykisk belastning för den enskilde och dennes anhöriga. Den sjuke kan känna oron och rädsla att sjukdomen snabbt utvecklas och att man förlorar kontrollen över sig själv.

Den drabbade behöver hjälp att bearbeta den nya situationen och också handledning i hur man kan leva ett bra liv trots sjukdomen.

Depressiva tendenser leder ofta till att personen drar sig tillbaka och att man inte vill ta kontakt med andra eller göra saker. Detta leder till social isolering och passivitet. I regel är personer med demens mindre aktiva än vad deras kompetens medger och detta leder till att försämringen i sjukdomsförloppet går snabbare.

Personer med demens som befinner sig i ett tidigt stadium av sjukdomsförloppet behöver annat psykosocialt stöd än personer som är i mer avancerad sjukdomsfas.

I den tidiga sjukdomsfasen kan den som drabbats av demens själv göra något för att förbättra sin situation om han/hon får rätt stöd.

Målet för stödgruppen är att:

  • motverka passivitet
  • en kompensationsmekanism ska tränas i gruppen i syfte att kunna hantera kalendrar, inköpslistor m.m.
  • skapa sociala kontakter och dialog mellan gruppdeltagarna
  • öka livskvalitet och välbefinnande

Metod och genomförande

Stödgruppen är en blandning av kompetensträning och självhjälpsgrupp för personer som nyligen har fått en demensdiagnos. Gruppen är maximalt åtta deltagare.

Kommunens äldrepedagog leder stödgruppen med stöd av en volontär med demensutbildning. Stödgruppen träffas 90 minuter efter följande schema:

1. Samtal kring ett bestämt tema

2. Gymnastikövningar och avslappning

3. Fika Upplands-Bro kommun erbjuder 10 träffar med start i april 2016.

Anmälan och frågor: Kontakta Mirjam Brocknäs, äldrepedagog, via e-post mirjam.brocknas@upplands-bro.se eller via kommunens Kundcenter på 08-581 690 00.

Demenscafé

Demenscafé är en öppen verksamhet som vänder sig till alla som är berörda av demens. Det erbjuds inget särskilt program, utan är ett tillfälle att bara träffas, umgås och fika. Demenscafé finns både i Bro och Kungsängen.

Plats: Solrosens dagverksamhet, Kvistaberg i Bro
Tid: Varje tisdag kl. 14:00-15:30
Ingen anmälan behövs.

Plats: Marina föreningshuset, Prästhagsvägen 21, Kungsängen
Tid: Första torsdagen i månaden kl. 14.00-15.30.
Ingen anmälan behövs

Stödgruppen Livslust

Livslust är en grupp för personer med demens tillsammans med deras närstående. Stödet till personer med demens och deras närstående i Sverige är oftast baserat på att separera den sjuke från sin anhöriga.

Livslust är ett koncept där båda får möjligheten att ha det kul tillsammans. Målet för stödgruppen är att:

  • uppleva positiva erfarenheter och ha kul tillsammans
  • motverka social isolering, som både den sjuke och deras anhöriga oftast drabbas av
  • främja den demenssjukes kunskaper eller kompetens (genom lämpliga aktiviteter).

Plats: Knivstaberg i Bro.
Tid: torsdagar kl. 14.00-15.30
Begränsat antal deltagare. Anmälan krävs.

Anmälan och frågor: Kontakta Mirjam Brocknäs, äldrepedagog, via e-post mirjam.brocknas@upplands-bro.se eller via kommunens Kontaktcenter på 08-581 690 00.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter