För dig som är anhörig

För dig som anhörig till någon som drabbas av demens finns ofta många frågor. I Upplands-Bro kommun finns flera möjligheter att enskilt eller tillsammans få information och lära sig om demens.

Demenscafé

Demenscafé är en öppen verksamhet som vänder sig till alla som är berörda av demens. Det erbjuds inget särskilt program, utan är ett tillfälle att bara träffas, umgås och fika. Demenscafé finns både i Bro och Kungsängen.

Plats: Solrosens dagverksamhet, Kvistaberg i Bro
Tid: Varje tisdag kl. 14:00-15:30
Ingen anmälan behövs.

Plats: Marina föreningshuset, Prästhagsvägen 21, Kungsängen
Tid: Första torsdagen i månaden kl. 14.00-15.30.
Ingen anmälan behövs

Stödgruppen Livslust

Livslust är en grupp för personer med demens tillsammans med deras närstående. Stödet till personer med demens och deras närstående i Sverige är oftast baserat på att separera den sjuke från sin anhöriga.

Livslust är ett koncept där båda får möjligheten att ha det kul tillsammans. Målet för stödgruppen är att:

  • uppleva positiva erfarenheter och ha kul tillsammans
  • motverka social isolering, som både den sjuke och deras anhöriga oftast drabbas av
  • främja den demenssjukes kunskaper eller kompetens (genom lämpliga aktiviteter).

Plats: Kvistaberg, Bro.
Tid: torsdagar kl. 14.00-15.30
Begränsat antal deltagare. Anmälan krävs.

Anmälan och frågor: Kontakta Mirjam Brocknäs, äldrepedagog, via e-post mirjam.brocknas@upplands-bro.se eller via kommunens Kundcenter på 08-581 690 00.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter