Demens

Då en person drabbas av demenssjukdom innebär det att livssituationen ändras, både för den sjuke och för de anhöriga. Demenssjukdom leder till att personens kognitiva och funktionella förmåga successivt försämras och att behovet av sociala och mediciniska åtgärder ökar. Anhöriga tar ofta ett stort ansvar under många år och kan behöva ett stort behov av anpassat stöd under sjukdomens olika faser.

Kommunen erbjuder olika stödgrupper samt en utbildningsinsats för anhöriga.

Stödgrupp för  dig som nyligen har fått demensdiagnos

8 januari
22 januari
5 februari
19 februari

Tid: 14:00-15:30
Plats: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen.
Anmälan sker till Fredrik Eliasson 08-581 690 00

 

Samtalsgrupp för dig som är närstående till en person med demenssjukdom

Tider inför 2018 kommer inom kort

Tid:
Plats: 
Anmälan sker till Solrosen dagverksamhet via 08-581 690 00


Livslust - Kvistaberg, Bro

11 januari
25 januari
8 februari

Tid: 15:00-16:30
Anmälan krävs och sker till Silviasystrarna 08-581 695 88

 

Livslust - Kungsängen, Torget 4

4 januari
18 januari
15 februari

Tid: 14:00-15:30
Anmälan krävs och sker till Fredrik Eliasson 08-581 690 00

 

Demenscafé - Marina föreningshus, Kungsängen

1 februari

Tid: 14:00-15:30
Plats: Marina föreningshuset, Prästhagsvägen 21 i Kungsängen.
Ingen anmälan behövs.

Demenscafé - Kvistaberg, Bro

Demenscafé arrangeras varje tisdag under hösten och vintern.
Tid: 14.00–15.30
Plats: Kvistaberg, Bro.


Möten med litteraturen - Biblioteket, Bro Centrum

I samverkan med biblioteket arrangeras träffar för dig som har en demensdiagnos och anhöriga till personer med demenssjukdom.

Nya tider inför 2018 kommer inom kort

Tid: 10:30
Anmälan sker till Solrosens dagverksamhet eller Ulrika Karén, bibliotektet, via kommunens växel: 08-581 690 00

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter