Demens

Då en person drabbas av demenssjukdom innebär det att livssituationen ändras, både för den sjuke och för de anhöriga. Demenssjukdom leder till att personens kognitiva och funktionella förmåga successivt försämras och att behovet av sociala och mediciniska åtgärder ökar. Anhöriga tar ofta ett stort ansvar under många år och kan behöva ett stort behov av anpassat stöd under sjukdomens olika faser.

Kungsängen - Stöd vid Demens

Stödgrupp för dig som nyligen har fått demensdiagnos
Stödgruppen är en kombination av komptensträning och självhjälpsgrupp som stärker livskvalité. Varje tillfälle innehåller aktiviteter, samtal, fika och en möjlighet att skapa sociala kontakter.

Datum:18 juni, 25 juni, 2 juli
Tid: 14:00-15:30
Plats: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen.
Anmälan: Anmälan sker till förebyggande enheten, via kommunens växel 08-581 690 00

Demenscafé
För alla som är berörda av demens.

Datum: 2 augusti
Tid: 14:00-15:30
Plats: Marina föreningshus, Prästhagsvägen 21, Kungsängen
Anmälan: Ingen anmälan behövs.

För mer information kontakta förebyggande enheten via kommunens växel 08-581 690 00.

Bro - Stöd vid demens


Livslust
För personer med demens tillsammans med deras närstående. Vi samtalar, gör aktiviteter, fikar och skapar sociala kontakter.

Datum: 21 juni 
Tid: 15:00-16:30
Plats: Kvistaberg, Bro 
Anmälan: Anmälan sker till Solrosens dagverksamhet via kommunens växel 08-581 690 00.


Anhörigstöd vid demens
Samtalsgrupp för anhöriga.

Datum: 1 augusti.
Tid: 17:00-18:00
Plats: Kvistaberg, Bro
Anmälan: Anmälan sker till Solrosens dagverksamhet via kommunens växel 08-581 690 00.

 

Möten med litteraturen - Biblioteket, Bro Centrum
I samverkan med biblioteket arrangeras träffar för dig som har en demensdiagnos och anhöriga till personer med demenssjukdom.

Datum: 28 juni, 30 augusti
Tid: 10:30
Anmälan via kommunens växel: 08-581 690 00


Demenscafé
För alla som är berörda av demens.

Datum: 7 augusti
Tid: 14:00-15:30
Plats: Kvistaberg, Bro
Anmälan sker till dagverksamheten via kommunens växel: 08-581 690 00

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter