Matsedel - äldreboende


Matsedlar för personer som har hemtjänst i ordinärt boende och på servicehus. Beställning av matlådor måste göras två veckor i förväg till köket.

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter:

Synpunkter och klagomål